Довідкова інформація про стан реалізації проектів міжнародної технічної допомоги ЄС в галуз цивільної авіації України

 1.    Проект ТРАСЕКА «Авіаційна безпека та безпека польотів у цивільній авіації ІІ»

Офіційне відкриття Проекту ЄС «Авіаційна безпека та безпека польотів у цивільній авіації ІІ» відбулося 14-16 лютого 2012 року у Києві. Протягом засідання лідером проекту було представлено загальну інформацію та робочий план проекту. Крім того, представники 13 країн-бенефіціарів взяли участь  засіданнях круглого столу з відповідних напрямків діяльності (аеронавігація, доступ до ринку, авіаційна безпека, охорона довкілля, соціальні аспекти), під час яких визначалися проблемні аспекти в кожній з країн, щоб розробити окремий робочий план реалізації проекту на 3 роки (2012-2015 рр.).
Наразі робочий план проекту складається з наступних робочих пакетів (WP):
WP1: аналіз загального стану галузі, визначення загальних проблемних напрямків.
WP2: підтримка сфери авіаційної безпеки.
WP3: підтримка, яка необхідна в контексті підписання угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір.
WP4: підтримка зворотного зв’язку (публікація звітів про виконану роботу, інформації про проведені заходи в рамках проекту, створення та підтримка офіційного веб сайту).
Донором Проекту ТРАСЕКА ІІ виступає Європейський Союз.
Реципієнтом та бенефіціаром проекту виступає Міністерство інфраструктури України.
За період імплементації проекту ТРАСЕКА Державна авіаційна служба України очікує покращити методи роботи в наступних напрямках:
-    Авіаційної безпеки
-    Підписання Угоди про Спільний авіаційний простір
-    Безпеки польотів
-    Захист довкілля
Більш детально:
-    Розробка аналізу положень в сферах авіаційної безпеки, безпеки польотів і захисту довкілля в державах-бенефіціарах.
-    Посилення технічних навичок та знань англійської мови авіаційного напрямку.
-    Впровадження програми зі створення потенціалу в системах управління авіаційною безпекою, безпекою польотів і захистом довкілля; розроблення необхідних регулюючих інструментів, технічних і інституційних умов, системи регіонального управління і моніторингу відповідно до вимог міжнародних конвенцій, резолюцій, рекомендацій і стандартів ЕASA (Європейського агентства з безпеки польотів) і IКAO;
Зазначений проект є продовженням практики реалізації проектів технічної допомоги з боку ЄС в Україні. Наприкінці 2011 р. було завершено проект ТРАСЕКА І, завдяки якому було  поглиблено знання фахівців Державіаслужби України  суб’єктів авіаційної діяльності, підвищено рівень кваліфікації 97 працівників Державіаслужби України.

2.    Проект з безпеки польотів «ТРАСЕКА/EASA»


В рамках регіональної програми ТРАСЕКА та робочого плану проекту ТРАСЕКАІІ було розпочато імплементацію проекту «ТРАСЕКА/EASA», направленого на підвищення рівня безпеки польотів.  
Не зважаючи на те, що питання безпеки польотів були розглянуті в ході реалізації проекту з підвищення безпеки польотів, авіаційної безпеки та охорони довкілля ТРАСЕКА І, реалізація заходів робочого плану ТРАСЕКА ІІ з безпеки польотів були віддані під контроль Європейському агентству  з безпеки польотів (EASA).
Зазначені вище проекти повинні ґрунтуватися на раніше досягнутих результатах та впроваджуються паралельно у тісному співробітництві між всіма діючими проектами технічної допомоги ЄС з метою уникнення дублювання зусиль та раціонального розподілу ресурсів.
Основними цілями проекту «ТРАСЕКА/EASA» є:
- забезпечувати підтримку у контексті підготовки до підписання Угоди про Спільний авіаційний простір;
- забезпечувати підтримку у розробці загальних стандартів та процедур з безпеки польотів у пан-європейському вимірі, що засновані на правилах з безпеки польотів ЄС або міжнародних вимогах.
 - зміцнювати співробітництво між EASA та бенефіціаром.
У період з 23 по 27 липня 2012 року експертами проекту було  здійснено оціночний візит з метою розробки та узгодження робочого плану проекту.
11 жовтня 2012 року делегація Державіаслужби України прийняла участь у 1-му засіданні Наглядової ради проекту «ТРАСЕКА/EASA» під час якого було обговорено проект Робочого плану проекту на період з жовтня 2012 року по березень 2013 року.
Згідно Робочого плану та відповідно до запиту Державіаслужби України було прийнято рішення провести початковий навчальний курс для фахівців авіаційної медицини (початковий курс – у м. Кишинів, Молдова, січень 2013 р.; прогресивний курс – у м. Мадрид, Іспанія, лютий 2013 р.)
У лютому 2013 р. в рамках діяльності проекту було проведено навчання на робочому місці для українських інспекторів SAFA/SANA у м. Мадрид (Іспанія).

3. Проект Твіннінг ««Підтримка реалізації норм та стандартів ЄС у сферах аеропортів, аеродромів та обслуговування повітряного руху/ аеронавігаційного обслуговування (ATM/ANS)»


Загальна мета проекту – підготовка до впровадження стандартів та майбутніх загальноєвропейських норм ЄС з питань сертифікації аеропортів та аеродромів, а також нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху.
Орієнтовні цілі проекту – відповідно до стандартів та норм ЄС проведення сертифікації аеропортів та аеродромів, забезпечення нагляду за експлуатацією та стану аеродромів, аеродромного обладнання та авіаційної наземної техніки, а також удосконалення системи нагляду за забезпеченням безпеки польотів при організації повітряного руху.
Діяльність проекту Твіннінг розбита на декілька компонентів, які, в свою чергу, складаються з Дій.
Зміст компонентів:
Компонент А: Покращення технічних можливостей /компетенції Державіаслужби України   у сфері аеродромів/аеропортів;
Компонент B: Покращення технічного потенціалу/компетенції Державіаслужби України  у сфері організації повітряного руху/ аеронавігаційного обслуговування (ATM/ATS);
Компонент С: Посилення економічного контролю Державіаслужби України  у сфері аеродромів / аеропортів.
За період імплементації проекту Твіннінг в Державіаслужбі України було проведено п’ять засідань наглядової ради за участі керівника проекту, координаторів з відповідальних напрямків реалізації та залученого у процес реалізації проекту персоналу зі сторони Державіаслужби України, лідеру проекту, молодшого лідеру проекту, постійних радників зі сторони виконавців проекту (консорціум Королівства Швеція та Королівства Іспанія), а також представників Адміністративного офісу проекту та Представництва Європейського Союзу в Україні.
За період реалізації проекту досягнуто значного прогресу у перегляді національного законодавства у сферах аеропортів, обслуговування повітряного руху та економічних питань цивільної авіації та розроблено проекти модифікованих чи нових правил / нормативно-правових актів, що плануються вводитись в дію в найближчому майбутньому. На даний момент більшу увагу планується приділити практичним механізмам імплементації європейських та міжнародних норм в сфері цивільної авіації в законодавство України.
В компоненті А: ведеться активна робота над реалізацією робочого плану в контексті імплементації Додатка 14 ІКАО.
В компоненті В: завершуєтсья процес перегляд національного законодавства у сферах сертифікації провайдерів аеронавігаційного обслуговування, продовжується робота над розробкою керівництв (хендбуків) для інспекторів.
В компоненті С: було переглянуто законодавство України з економічних питань в сфері цивільної авіації та розроблено проекти нормативно-правових актів з метою завершення процесу приведення українського законодавства у відповідність нормам ЄС.       

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua