Департамент льотної придатності

Директор департаменту -

Управління підтримання льотної придатності
Заступник директора департаменту - начальник управління -
тел.:
e-mail:

Відділ сертифікації організацій з технічного обслуговування
Заступник начальника управління - начальник відділу - Дубінін Артем Віталійович
тел.: +380 44 3515517
e-mail: dubininav@avia.gov.ua

Відділ сертифікації персоналу з технічного обслуговування
Начальник відділу - Державний інспектор з авіаційного
нагляду за льотною придатністю повітряних суден - Коняєв Олександр Олександрович
тел.: +380 44 3515323
e-mail: pel@avia.gov.ua

Відділ підтримання льотної придатності повітряних суден складної конструкції

Начальник відділу - Овчинніков Володимир Михайлович
тел.: +380 44 3515096
e-mail: v.ovchynnikov@avia.gov.ua

Відділ підтримання льотної придатності повітряних суден нескладної конструкції
Начальник відділу - Бакаєв Борис Дмитрович
тел.: +380 44 3515554
e-mail: bakaiev@avia.gov.ua

Сектор реєстрації повітряних суден
Завідувач сектору - державний інспектор з авіаційного нагляду
за льотною придатністю повітряних суден - Левченко Анна Володимирівна
тел.: +380 44 3515468
e-mail: alevchenko@avia.gov.ua

Управління сертифікації типу авіаційної техніки
Заступник директора департаменту – начальник управління - Гайденко Сергій Федорович
тел.: +380 44 3515607
e-mail: sertat@avia.gov.ua

Заступник начальника управління - Криводубський Костянтин Семенович
тел.: +380 44 3515280
e-mail: krivod@avia.gov.ua

Відділ сертифікації типу повітряних суден
Начальника відділу – державний інспектор
з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден - Дубров Віктор Борисович
тел.: +380 44 3515698
e-mail: su@avia.gov.ua

Відділ сертифікації розробників та виробників авіаційної техніки
Начальника відділу – державний інспектор
з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден - Грезін Сергій Олександрович
тел.: +380 44 3515247
e-mail: AD-coordinator@avia.gov.ua

Відділ сертифікації авіаційних двигунів та обладнання
Начальник відділу - Устюшин Дмитро Борисович
тел.: +380 44 3515275
e-mail: avionics@avia.gov.ua

Сектор експлуатаційної документації

Завідувач сектору - Кокіна Олена Павлівна
тел.: +380 44 3515531
e-mail: kokina@avia.gov.ua


Основні завдання та напрямки діяльності:


розробка нормативно-правових актів для регулювання діяльності з питань нагляду за безпекою польотів в частині сертифікації типу авіаційної техніки, її виробництва та підтримання льотної придатності повітряних суден;


розробка та удосконалення нормативно-правових та нормативно-технічних документів, що визначають вимоги до нової цивільної авіаційноїтехніки (АТ) та модифікацій АТ, які знаходяться в експлуатації, регулюють сертифікацію типу АТ, процедури схвалення модифікацій та поновлюваних ремонтів, схвалення розробників та виробників АТ, здійснення метрологічного контролю та нагляду в цивільній авіації України, видання директив льотної придатності;

сертифікація типу АТ, сертифікації змін схваленої типової конструкції, сертифікації та схвалення організацій - розробників і виробництва АТ з підготовкою відповідних документів;


ведення державного реєстру цивільних повітряних суден України;

контроль за станом та якістю експлуатації авіаційної техніки, льотної придатності повітряних суден, нагляд за організаціями з підтримання льотної придатності;

перевірка рівня підготовки авіаційних фахівців, відповідність їх кваліфікації та отриманим допускам до виконання відповідних робіт;


розробка та впровадження правил сертифікації та сертифікація організацій із технічного обслуговування авіаційної техніки;


метрологічне забезпечення суб’єктів авіаційної діяльності, спрямоване на дотримання єдності і необхідної точності результатів вимірювань під час виконання робіт з будь-якого напряму діяльності цих підприємств та організацій;


взаємодія з розробниками та виробниками АТ, що імпортується в Україну, та авіаційними адміністраціями цих країн у галузі сертифікації типу АТ, її виробництва, модифікацій та збереження льотної придатності;

контроль за забезпеченням льотної придатності спортивних повітряних суден, повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів і допоміжних обладнань;

створення умов для професійної підготовки авіаційного персоналу авіації загального призначення, розвитку авіаційних видів спорту.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua