Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційнихправил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації»

Визначення проблеми

 Прийняття проекту наказу Державної авіаційної служби України «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та  адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» (далі – проект наказу) обумовлено необхідністю приведення нормативно - правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації України, у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) та з метою впровадження в Україні положень правил Європейського Союзу  Регламент Європейської комісії від 03 листопада 2011 року (ЕU) № 1178/2011, що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів у цивільній авіації шляхом вдосконалення сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України, порядку підготовки та отримання авіаційним персоналом цивільної авіації України необхідної кваліфікації для виконання польотів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної системи підготовки авіаційних фахівців цивільної авіації та забезпеченню безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

-

Суб’єкти господарювання

-

ІІ.    Цілі державного регулювання
Метою прийняття цього регуляторного акта є вдосконалення порядку підготовки, сертифікації та отримання персоналом цивільної авіації України кваліфікації для польотів у відповідності до вимог законодавства України зі стандартами ЄС та іншими нормами європейського права, що регламентують авіаційну діяльність, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної системи підготовки авіаційних фахівців цивільної авіації, забезпеченню безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації. та законодавче закріплення норм регулювання авіаційної діяльності в Україні

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення законодавства без змін

При залишенні законодавства без змін не буде

сприяти конкурентоспроможності національної системи підготовки фахівців цивільної авіації та матиме негативний вплив на міжнародний авторитет України в частині рівня підготовки авіаційних фахівців.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту

У разі прийняття проекту регуляторного акту буде підвищена конкурентоспроможність національної системи підготовки фахівців цивільної авіації та підвищиться міжнародний авторитет України в частині рівня підготовки авіаційних фахівців.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення законодавства без змін

-

-

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту

Збільшення надходжень до державного бюджету України

-

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення законодавства без змін

-

-

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту

Підвищення рівня підготовки фахівців цивільної авіації

-

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення законодавства без змін

-

-

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту

-

-

IV.Вибір найбільшоптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення законодавства без змін

1

Проблема не вирішується

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проекту

4

Підвищення рівня підготовки фахівців цивільної авіації


V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Механізм, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є прийняття проекту регуляторного акта.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат та ресурсів органів виконавчої влади.

 VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі.
Регуляторний акт набирає чинності з дня опублікування регуляторного акта.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Найменування показника

Розмір показника

Суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта

Навчальні заклади з підготовки авіаційного персоналу цивільної авіації

Рівень інформованості суб’єктів

Досягається за рахунок публічного оприлюднення

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

 ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватиметься  відстеження результативності дії регуляторного акта
 Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Державіаслужбою.
 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності актом, але не раніше дня з якого починається проведення повторного відстеження результативності.
 Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Одержані дані при здійсненні повторного відстеження результативності будуть порівнюватися із значеннями показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.


Голова Державіаслужби                                                                    О.В. Більчук

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua