Повідомлення про оприлюднення "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом" та НАКАЗ про їх затвердження

Повідомлення про оприлюднення:

15.08.2005 Оприлюднено проект "Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом" та НАКАЗ про їх затвердження.

Пропозиції та рекомендації щодо змісту документу направляти в Департамент авіаційних перевезень та ліцензування Державіасужби України.

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14
Телефон: (044) 461-52-73
Факс: (044) 461-55-49
E-mail:

ПРОЕКТ

Державний комітет України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Державна служба України
з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації

(Держпідприємництво)
(Державіаслужба)

НАКАЗ
"___" _______________              № ______

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом


Відповідно до статей 8 та 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 25 травня 2000 року №721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", Указу Президента України "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 16.08.2004р. №912/2004) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"


НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Директору Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва (Барбелюк О.Б.), директору Департаменту авіаційних перевезень та ліцензування в установленому порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Директору Департаменту авіаційних перевезень та ліцензування Державіаслужби (Коршук С.М.) забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держпідприємництва України К.О. Ващенка та Першого заступника Голови Державіаслужби О. М. Давидова.

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва

Голова Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації


____________________ А.В. Дашкевич


____________ М.О. Марченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва

Державна служба України з нагляду
за забезпеченням безпеки авіації

від _________ № _______
Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом


1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про транспорт", "Про страхування", Повітряного кодексу України, Указу Президента України "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 16.08.2004 № 912/2004), інших актів законодавства.

1.2. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом здійснюють Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, який є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, та Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (далі - Державіаслужба) як орган ліцензування.

1.3. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги щодо провадження діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.

1.4. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.

1.5. Суб'єкт господарювання повинен одержати від органу ліцензування відповідну ліцензію, яка є єдиним документом дозвільного характеру і підтверджує право суб'єкта господарювання на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, до початку надання послуг або до закінчення терміну дії попередньої ліцензії. Строк дії ліцензії складає п'ять років.

1.6. Ліцензії видаються на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом. Господарська діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом включає в себе такі види послуг :

 • надання послуг з перевезення пасажирів повітряним транспортом (виконання регулярних та/або чартерних польотів);
 • надання послуг з перевезення вантажів повітряним транспортом (виконання регулярних та/або чартерних польотів).

1.7. Нормативні посилання.
Під час розроблення Ліцензійних умов використовувались такі нормативно-правові акти:

 • Повітряний кодекс України;
 • Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
 • Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів";
 • Закон України "Про транспорт";
 • Закон України "Про страхування";
 • Указ Президента України "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України №912/2004 від 16.08.04)";
 • постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.02 №1535 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації";
 • постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.98 N 889 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року №819";
 • постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.99 N 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";
 • Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98 №204, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.09.98 за №552/2992;
 • Правила видачі Сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 07.09.99 №435, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.09.99 за №638/3931;
 • Правила виконання чартерних рейсів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 18.05.01 №297, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.05.01 за №461/5652;
 • Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом Державіаслужби від 24.12.04 №247, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.12.04 за №1665/10264.

2. Вимоги щодо провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом

2.1. Кваліфікаційні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен відповідати кваліфікаційним вимогам відповідно до Правил сертифікації експлуатантів та мати Програму з підготовки персоналу, Керівництво з виконання польотів, Керівництво з виконання технічного обслуговування авіаційної техніки, погоджені з Державіаслужбою і затверджені керівником експлуатанта.

2.2. Організаційні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати служби, що укомплектовані згідно зі штатним розписом фахівцями спеціальної підготовки, необхідної для здійснення технологічних процесів виробничої діяльності в галузі льотної, технічної експлуатації, авіаційних робіт і повітряних перевезень, відповідно до встановлених у цивільній авіації вимог, та мати такі види забезпечення: правове, фінансово-економічне, матеріально-технічне, льотної експлуатації, інженерно-авіаційне, управління повітряним рухом, штурманське, аеронавігаційне, метеорологічне, аеродромне, комерційне, страхове, авіаційної безпеки, режимне, медичне, управління виробництвом, пошукове і аварійно-рятувальне, протипожежне; прикордонного, митного та санітарно-епідеміологічного контролю (при виконанні міжнародних польотів) відповідно до Правил сертифікації експлуатантів.

При наданні послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом суб'єкт господарювання повинен дотримуватись Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", мати підготовлений персонал для цієї діяльності. Відповідальним за виконання вимог з безпеки польотів призначається керівник або окремо призначена посадова особа на рівні заступника керівника (за погодженням з Державіаслужбою).

2.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватись виконання Керівництва з виконання польотів, Керівництва з питань регулювання технічного обслуговування, Програми забезпечення безпеки польотів, Програми з підготовки персоналу, Програми з авіаційної безпеки, погоджених з Державіаслужбою та затверджених експлуатантом.

2.4. Інші вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом

Суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, повинні відповідати таким вимогам:

2.4.1. Мати діючий Сертифікат експлуатанта відповідно до статті 5 Повітряного кодексу України.

2.4.2. Виконувати умови відповідно до міжурядових угод про повітряне сполучення, інформацію про які надає Державіаслужба.


2.4.3. Мати відповідне призначення на лінію для регулярних перевезень пасажирів, вантажів на конкретній міжнародній повітряній лінії та виконувати умови і вимоги Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, затвердженого наказом Державіаслужби.
Міжнародна повітряна лінія, на яку суб'єкт господарювання отримує призначення, зазначається у ліцензії.

2.4.4. Виконувати чартерні польоти відповідно до вимог Повітряного кодексу України та Правил виконання чартерних рейсів.
При виконанні міжнародних чартерних польотів у ліцензії зазначаються міжнародні повітряні лінії для виконання чартерних польотів в Україну або з України.

2.4.5. Здійснення чартерних польотів щодо перевезення пасажирів, вантажів на повітряних лініях, де здійснюються регулярні польоти, підлягає державному регулюванню з боку Державіаслужби ( Указ Президента України "Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 16.08.2004 №912/2004), Правила виконання чартерних рейсів).

2.4.6. Забезпечувати рівень сервісу пасажирів під час польоту, дотримуватись затвердженого Державіаслужбою розкладу руху при виконанні регулярних польотів відповідно до Правил сертифікації експлуатантів.

2.4.7. Використовувати повітряні судна, що зазначені у спеціальних експлуатаційних положеннях до Сертифіката експлуатанта і мають чинні Сертифікати льотної придатності, видані згідно з Правилами видачі Сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України, та Сертифікати льотної придатності щодо шуму на місцевості, видані згідно з Правилами видачі Сертифікатів льотної придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України.

2.4.8. Забезпечувати стандартизований рівень авіаційної безпеки, що відповідає встановленим державою вимогам щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, інших протиправних посягань на діяльність авіації (розділ XIII Повітряного кодексу України).

2.4.9. Повідомляти Державіаслужбу у встановленому законодавством порядку при виникненні авіаційної події.

2.4.10. Забезпечувати обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації відповідно до Закону України "Про страхування" та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.02 №1535 "Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Забороняється виконання перевезень пасажирів, вантажів повітряним транспортом при наявності заборгованості зі сплати страхових платежів згідно з укладеними договорами страхування.

2.4.11. Виконувати роботи, що стосуються забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, зазначені в чинних нормативно-правових актах у сфері цивільної авіації відповідно до статей 71, 82 Повітряного кодексу України.

2.4.12. Не виконувати польоти:

 • до аеропортів у регіонах, де введені санкції ООН;
 • у країни та аеропорти, заборонені для польотів наказом Державіаслужби.

2.4.13. Не використовувати повітряні судна з метою перевезення контрабандних вантажів та нелегальних мігрантів.

2.4.14. Не перевозити до/з України військового спорядження або матеріалів, призначених для військових потреб, небезпечних вантажів без спеціального дозволу (Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів", стаття 63 Повітряного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.99 N 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю").

2.4.15. Не виконувати польоти на повітряних суднах із злітною масою, яка перевищує ту, що вказана у спеціальних експлуатаційних положеннях до Сертифіката експлуатанта.

2.4.16. Не виконувати польоти на повітряних суднах із зміненою конфігурацією, компоновкою без внесення відповідних змін до сертифікаційних документів суб'єкта господарської діяльності та погодження з Державіаслужбою.

2.4.17. Подавати до Державіаслужби щомісячні звіти щодо виконаних перевезень за встановленою формою, затвердженою згідно з установленим порядком, та дані про наліт (щоквартально), згідно з Правилами сертифікації експлуатантів.

2.4.18. Своєчасно перераховувати до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях державні збори згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.98 N 889 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року №819".

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва

Голова Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації


____________________ А.В. Дашкевич


____________ М.О. Марченко

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua