Протокол № 2 чергового засідання Громадської Ради при Державній авіаційній службі України

  ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Громадської Ради
при Державіаслужбі України
Большаков П.Я.
_____________________

м. Київ, 24,березня 2015 р.


                                               
Присутні: Архангельський К.В., Большаков П.Я., Брай Н.В., Гончаренко С.П., Капій І.О., Капустинський О.А.,Кочубей М.В., Кушнір О.О., Пенкаускас О.М., Радзівілова І.А. (за довіреністю), Сапєгін С.В. (за довіреністю), Сікорський Є.О., Скідан А.М., Шарадкін О.Д., Яценко В.А.
Від Державіаслужби України: Терлецька Н.В.

Порядок денний:

1.    Про виконання протокольних рішень Громадської ради.
2.    Приймання та затвердження планів Голів постійних комісій на 2015 рік.
3.    Щодо планів робіт постійних комісій на 2 квартал 2015 року.
4.    Різне.

1.    По першому пункту порядку денного:

Слухали: Інформацію секретаря Громадської ради при Державіаслужбі України Скідана А.М. про підсумки роботи відповідно до рішень Протоколу №1 засідання Громадської ради при Державіаслужбі від 04.03.2015 року:
•    щодо підготовки організаційної структури Громадської ради при Державіаслужбі України на 2015 -2016 рр., відповідно сформованих постійних комісій Громадської ради,
•    щодо підготовки реєстру членів Громадської ради при Державіаслужбі України на 2015 -2016 рр.,
•    щодо підготовки проформи плану роботи постійних комісій на 2015 рік та проформи плану роботи на квартал.
Вирішили:  Прийняти інформацію до відома.

Голосували: за – одноголосно.
 
2.    По другому пункту порядку денного:

Слухали: Секретаря Громадської Ради Скідану А.М. щодо надання Головами постійних комісій  орієнтовних планів роботи постійних комісій на 2015 рік. Так, відповідно до наданих пропозицій  був сформований загальний орієнтовний план роботи Громадської ради на 2015 рік.
Вирішили:Прийняти інформацію до відома.Секретарю Громадської Ради Скідану А.М. разом з Державіаслужбою України забезпечити оприлюднення загального орієнтовного плану роботи Громадської ради на 2015 рік до 07.04.2015 р.

Голосували:за – одноголосно.3.    По третьому пункту порядку денного:
Слухали: Голів постійних комісій з планами роботи постійних комісій Громадської ради на 2 квартал 2015 р.
Відмітили: Не надано деякими Головами постійних комісій плани робіт постійних комісій Громадської ради на 2 квартал 2015 р.

Вирішили:  
а) Прийняти до відома та затвердити надані плани робіт постійних комісій Громадської ради на 2 квартал 2015 р.

б) Головам постійних комісій Громадської ради, що не надали плани робіт, надати до 10 квітня 2015 р. секретарю Громадської ради плани робіт постійних комісій Громадської ради на 2 квартал 2015 р. у електронному вигляді.

Голосували: за  – одноголосно.


4.    По четвертому пункту порядку денного:

Слухали: ГоловуГромадської ради при Державіаслужбі України Большакова П.Я. щодо затвердженняПоложення про Громадську раду при Державіаслужбі України та Регламенту Громадської ради при Державіаслужбі України.

Члена Громадської ради при Державіаслужбі УкраїниАрхангельського К.В. щодо пропозицій до внесення змін до Положення про Громадську раду при Державіаслужбі України.

Вирішили:  
а)Затвердити Положення про Громадську раду при Державіаслужбі України та  Регламент Громадської ради при Державіаслужбі України.

б) Члену Громадської ради при Державіаслужбі УкраїниАрхангельському К.В. надати секретарю Громадської ради при Державіаслужбі України Скідану А.М. пропозиції щодо внесення змін до Положення про Громадську раду при Державіаслужбі України в термін до 10 квітня 2015 року з метою подальшого обговорення та можливого внесення змін на наступному засіданні Громадської ради при Державіаслужбі України.

Голосували: за –одноголосно.


Слухали: Секретаря Громадської ради при Державіаслужбі України Скідана А.М. стосовно організації взаємодії з представниками Державіаслужби України щодо проведення сумісних засідань, круглих столів тощо з окремих питань у сфері цивільної авіації із залученням керівників та фахівців департаментів Державіаслужби, членів Громадської ради при Державіаслужбі України та інших зацікавлених осіб.

Керівника постійної комісії з професійної підготовки Громадської ради при Державіаслужбі України Кушнір О.О. щодо проведення круглого столу з питань системи підготовки авіаційних рятівників.

Вирішили:
а) Секретарю Громадської ради при ДержавіаслужбіУкраїни разом з керівниками постійних комісій Громадської ради при Державіаслужбі підготувати на наступне чергове засідання Громадської ради при Державіаслужбі проект графіку проведення спільних заходів з розгляду окремих питань у сфері цивільної авіації із залученням керівників та фахівців департаментів Державіаслужби, членів Громадської ради при Державіаслужбі України та інших зацікавлених осіб.б) Керівнику постійної комісії з професійної підготовки Громадської ради при Державіаслужбі України Кушнір О.П. опрацювати разом з представниками відповідного департаменту Державіаслужби можливість проведеннякруглого столу з питань системи підготовки авіаційних рятівників та надати інформацію секретарю Громадської ради при ДержавіаслужбіУкраїниСкідану А.М. з метою подальшого оприлюднення.

Голосували: за – одноголосно.СекретарГромадської Ради
при Державіаслужбі України                                                                                Скідан А.М.


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того,
щоб повідомити про це адміністратора сайту avia.gov.ua