Аеронавігація

Вибачте, сторінка тимчасово перебуває у стадії наповнення.

Переглянути попередню версію сторінки можна тут

Аеронавігаційна система є сукупністю встановлених правил діяльності, організацій, інфраструктури, персоналу, технічного обладнання, процедур для забезпечення користувачів повітряного простору безпечним, безперервним та ефективним аеронавігаційним обслуговуванням.

Аеронавігаційне обслуговування на сьогоднішній день є однією із провідних та інноваційних складових діяльності авіаційної галузі України. Складовими частинами аеронавігаційного обслуговування є обслуговування повітряного руху, радіотехнічне забезпечення (зв'язок, навігація, спостереження), обслуговування аеронавігаційною інформацією та метеорологічне обслуговування. Для належного функціонування обслуговування система забезпечується підсистемами організації повітряного руху

Створена система організації повітряного руху забезпечує високий рівень безпеки повітряного руху, необхідний рівень гнучкості використання та дає можливість вирішувати завдання щодо ефективного використання повітряного простору країни різними користувачами повітряного простору.

За останні роки національна аеронавігаційна система зробила значний крок у розвитку. Фахівцями Державіаслужби та Украероруху проводиться ефективна робота щодо її постійного удосконалення та відповідності найкращому міжнародному досвіду.

Функції державного контролю за діяльністю в цій галузі покладені на департамент аеронавігації Державної авіаційної служби, до компетенції якого входять питання нагляду за діяльністю провайдерів аеронавігаційного обслуговування та учбових організацій, що здійснюють підготовку спеціалістів аеронавігаційного обслуговування, сертифікації персоналу, що здійснює обслуговування повітряного руху, а також контролю за належним використанням наземних систем та обладнання.

Департамент аеронавігації Державної авіаційної служби проводить активну роботу з удосконалення нормативних вимог.

Приведення нормативної національної бази в галузі аеронавігації та безпеки польотів у відповідність до Стандартів та Рекомендованої практики ІКАО є одним з першочергових завдань, поставлених керівництвом Державіаслужби.

Українська аеронавігаційна система – фактично є частиною загальноєвропейської системи, що забезпечує планування використання повітряного простору, його гнучке використання, організацію потоків повітряного руху. Діючи у відповідності зі стратегією інтеграції країни до Європейського Союзу, департамент аеронавігації активно залучений до адаптації європейських регуляторних вимог, зокрема щодо забезпечення створення Єдиного європейського неба в частині, що стосується використання повітряного простору та аеронавігаційного обслуговування в рамках парафованої угоди про Спільний авіаційний простір.  Гармонізація повітряного простору України та імплементація європейських вимог сприятиме підвищенню стандартів безпеки польотів.
Розвиток
Нагляд
Організація повітряного руху
Зв'язок, навігація, спостереження
Обслуговування аеронавігаційною інформацією
Метеорологічне обслуговування
Нормативні вимоги