Ліцензування

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Державна авіаційна служба України здійснює ліцензування виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом.

Відповідно до ліцензійних умов, до заяви про отримання ліцензії додаються:

1) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта;

2) документи, які підтверджують, що більш як 50 % статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи – резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

3) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подається у 2 примірниках.

Видача, звуження, розширення провадження виду господарської діяльності, анулювання ліцензії за заявою на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом відносяться до адміністративних послуг, які надаються Державіаслужбою.

Відповідно до законодавства Державіаслужбою надаються наступні адміністративні послуги:
– з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка з видачі ліцензії Технологічна картка з видачі ліцензії

– зі звуження провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка звуження провадження виду господарської діяльності Технологічна картка звуження провадження виду господарської діяльності

– з розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка з розширення провадження виду господарської діяльності Технологічна картка розширення провадження виду господарської діяльності

– з анулювання ліцензії за заявою з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка з анулювання ліцензії Технологічна картка анулювання ліцензії

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються Державіаслужбою, затверджено наказом Державіаслужби від 14.04.2017 № 283.

Котова Світлана Олександрівна,
Завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній
+38 044 351 55 26