№п/п Нормативно-правовий акт Посилання на нормативно-правовий акт
1. Положення про використання повітряного простору України (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №401) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/401-2002-%D0%BF
2. Інструкція зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування проведення відповідного виду діяльності (спільний наказ Міноборони та МТЗУ від 14.10.2009 №518/1063)  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1086-09

 

3. Авіаційні правила УкраїниПравила організаціїпотоків повітряного руху (наказ Державіаслужби від 20.07.2016 №567) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1354-16

 

4. Положення про передпольотне інформаційне обслуговування на аеродромах цивільної авіації України (наказ МТУ від 25.06.2003 №458) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0573-03
5. Класифікація повітряного простору обслуговування повітряного руху України (наказ Мінінфраструктури від 10.12.2013 №1009)  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2203-13

 

6. Авіаційні правила України Загальні правила польотів у повітряному просторі України (спільний наказ Державіаслужби та Міноборони від 06.02.2017 №66/73) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0654-17

 

7. Правила польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України (наказ Мінінфраструктури від 28.10.2011 №478) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1327-11
8. Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України (наказ Мінтрансу від 16.04.2003 №293) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0346-03

 

9. Правила виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування (наказ Мінтрансу від 11.01.2002 №9) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0041-02

 

10. Правила надання повідомлень щодо обслуговування повітряного руху (наказ Мінінфраструктури від 28.05.2012 №277) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0958-12
11. Правила ешелонування під час обслуговування повітряного руху(наказ МТЗУ від 29.09.2010 №714) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1045-10

 

12. Правила обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження (наказ Мінінфраструктури від 07.11.2011 №521) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1382-11
13. Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеологія радіообміну в повітряному просторі України(наказ МТУ від 10.06.2004 №486) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0844-04