Оцінка впливу CORSIA на цивільну авіацію  України та перспективи розвитку вуглецевого ринку

28 лютого 2023 року, за ініціативи Державної авіаційної служби України та Представництва Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, відбулася онлайн зустріч присвячена результатам дослідження щодо впровадження системи компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації (CORSIA), перспективні сектори, технології та проєкти декарбонізації, створення вуглецевих кредитів у світі та Україні, а також змодельовано типовий проєкт компенсації викидів вуглецю для кращого розуміння процесу:

  • CORSIA та її взаємозв’язок з програмами компенсації, що діють в світі;
  • аналіз застосування систем моніторингу, звітності та верифікації (MRV);
  • аналіз практик продажу вуглецевих кредитів та ринків вуглецю, що застосовуються в авіації;
  • аналіз програм зі сертифікації одиниць скорочення викидів CORSIA;
  • потенціал для розвитку ринку вуглецевих кредитів в Україні.

Крім того, проаналізовано правові аспекти реалізації проєктів компенсації викидів вуглецю.

До участі в обговорені та презентації звіту запрошено провідних фахівців заінтересованих центральних органів виконавчої влади, профільних підприємств, громадських організацій, наукової спільноти та представників  провідних експлуатантів повітряних суден України.

Результати спільних з Державіаслужбою та ПРООН досліджень, розпочатих ще навесні 2022 року, стануть підґрунтям для подальшої взаємодії зацікавлених сторін та будуть використанні з метою подальшим програмних заходів, як у розбудові національного ринку вуглецевих кредитів, так і  реалізації глобальних завдань по запобіганню зміні клімату в цілому.

CORSIA є першим глобальним ринковим заходом, який раніше не застосовувався в жодному секторі, та являє собою підхід, що базується на співробітництві. Цей підхід пропонує гармонізований спосіб скорочення викидів від міжнародної авіації.