Звіти про відстеження результативності регуляторних актів

Звіт про базове відстеження результативності дії постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1427 «Питання використання приаеродромної території»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Державної авіаційної служби України, Міністерства оборони України від 23 березня 2018 року № 270/126 «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 92 «Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року
за № 464/31916

Звіт про повторне відстеження результативності дії наказу Державної авіаційної служби України від 05 листопада 2020 року № 1762 «Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за № 1282/35565

Звіт про базове відстеження результативності наказу Державної авіаційної служби України від 08 лютого 2021 року № 207 «Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 року за № 333/35955

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державної авіаційної служби України від 08 лютого 2021 року № 207 «Про затвердження Змін до Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 березня 2021 року за № 333/35955