13 вересня 2019 року набрав чинності наказ Державної авіаційної служби України від 02.08.2019 № 1001 «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден».

У Офіційному віснику України від 13.09.2019 № 70 опубліковано  наказ Державної авіаційної служби України від 02.08.2019 № 1001 «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.08.2019 за № 962/33933.

Наказ розроблено Державною авіаційною службою України  відповідно до статей 11, 83, 84  Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944 р.), тому IV «Охорона навколишнього середовища. Система компенсації і скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації (CORSIA)» додатку 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Реалізація наказу дозволить: впровадити обов’язкову систему моніторингу викидів діоксиду вуглецю (СО2) при виконанні міжнародних польотів українськими експлуатантами повітряних суден, забезпечити функціонування системи збору інформації щодо викидів діоксиду вуглецю (СО2) для щорічного надання звітів до Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), створити рівні з іноземними авіакомпаніями умови для застосування ринкового механізму сприяння компенсації емісії CO2 від міжнародної цивільної авіації CORSIA.