15 червня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України Закону «Про ратифікацію Протоколів, що стосуються зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію»

Метою прийняття зазначеного закону є ратифікація Протоколу, що стосується зміни до пункту «а» статті 50 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, та Протоколу, що стосується зміни до статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, які вчинені 06 жовтня 2016 року в м. Монреалі.

На 39-й сесії Генеральної Асамблеї ІКАО (27.09 – 07.10.2016, м. Монреаль, Канада) прийнято рішення щодо внесення змін до пункту «а» статті 50 та статті 56 Конвенції, що дозволить збільшити кількість членів Ради ІКАО з 36 до 40, а також збільшити кількість членів Аеронавігаційної комісії з 19 до 21, що підвищить ефективність виборних органів ІКАО (Ради ІКАО та Аеронавігаційної комісії) за рахунок збільшення кількості представників Договірних держав у зазначених органах.

Беручи до уваги надзвичайну важливість цих поправок для міжнародної цивільної авіації, Генеральний секретар ІКАО закликав усі Договірні держави в стислі строки ратифікувати Протоколи, що стосуються вищезазначених змін.