Аеронавігація

Українська аеронавігаційна система – частина загальноєвропейської системи, що забезпечує планування використання повітряного простору, його гнучке використання, організацію потоків повітряного руху. Діючи у відповідності зі стратегією інтеграції країни до Європейського Союзу, імплементуються європейські регуляторні вимоги, зокрема щодо забезпечення створення Єдиного європейського неба в частині, що стосується використання повітряного простору та аеронавігаційного обслуговування в рамках парафованої угоди про Спільний авіаційний простір.  Гармонізація повітряного простору України та імплементація європейських вимог сприятиме підвищенню стандартів безпеки польотів.