Персонал ОрПР

Відповідно до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07.12.1998 № 486, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.1998 за № 833/3273, для продовження та видачі свідоцтв персоналу ОрПР до Державіаслужби подаються наступні документи:

1. Для кандидатів на одержання свідоцтва диспетчера служби руху:
– заява про видачу свідоцтва диспетчера служби руху в друкованому вигляді;
– результати здачі екзаменів (тестів, заліків);
– результати перевірки на диспетчерському тренажері (за його наявності) та перевірки практичних навиків на робочому місці/секторі органу/об’єкта ОПР;
– довідка про наявний рівень володіння англійською мовою;
– завірена копія документа про закінчення навчального закладу за фахом;
– завірена копія медичного сертифіката третього класу;
– завірена копія першої сторінки паспорта громадянина України;
– завірена копія першої сторінки закордонного паспорта (за наявності);
– документ про сплату послуг з видачі свідоцтва диспетчера
служби руху.

2. Для кандидатів на одержання свідоцтва студента-диспетчера:
– заява про видачу свідоцтва студента-диспетчера служби руху в друкованому вигляді;
– довідка про наявний рівень володіння англійською мовою;
– завірена копія документа про закінчення навчального закладу за фахом;
– завірена копія медичного сертифіката третього класу;
– завірена копія першої сторінки паспорта громадянина України;
– завірена копія першої сторінки закордонного паспорта (за наявності);
– документ про сплату послуг з видачі свідоцтва.

3. Для власників свідоцтва диспетчера служби руху для продовження терміну дії свідоцтва:
– заява про продовження терміну дії свідоцтва;
– сертифікаційний акт з результатами сертифікаційної перевірки;
– протокол перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці;
– протокол перевірки практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері (за наявності відповідних тренажерів);
– завірена копія чинного медичного сертифіката, що відповідає медичному стандарту третього класу;
– завірена копія свідоцтва диспетчера служби руху та оригінал додатка до свідоцтва диспетчера служби руху.