Сертифікація

Сертифікація (схвалення) – засвідчення того, що суб’єкт або об’єкт авіаційної діяльності відповідає вимогам авіаційних правил України та видання відповідного сертифіката.

Сертифікат – документ (сертифікат, схвалення, схвальний лист тощо), який видається за результатами сертифікації і засвідчує відповідність суб’єкта або об’єкта авіаційної діяльності вимогам авіаційних правил України.