Провайдери АНО

Провайдер аеронавігаційного обслуговування – суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з елементів (напрямів) аеронавігаційного обслуговування повітряних суден.

Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування визначені  Правилами сертифікації  суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 22.01.2007  № 42. Відповідно до зазначених правил до провайдерів виставляються

1. Загальні вимоги щодо:

  • технічної та операційної компетентності;
  • організаційної структури та управління;
  • управління безпекою та якістю;
  • охорони і захисту;
  • фінансових аспектів;
  • якості обслуговування

2. Специфічні вимоги щодо видів аеронавігаційного обслуговування відносно:

  • безпеки обслуговування;
  • технічної та операційної компетентності;
  • робочих методів та процедур.

Сертифікація провайдера аеронавігаційного обслуговування здійснюється на підставі заявки, що подається провайдером до Державіаслужби у вигляді заповненої форми, що визначається додатком 2 до правил.
З метою конкретизації механізмів сертифікації, що витікають із правил, та для встановлення єдиного підходу до підготовки, представлення та розгляду документації, яка застосовується в сертифікаційному процесі суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, розроблена методика проведення сертифікації суб’єктів, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування.