Runway safety programme

Програма безпеки виконання операцій на злітно-посадковій смузі (ЗПС) “Runway safety programme”.

Несанкціоновані виїзди на ЗПС – будь-яка подія на аеродромі, спричинена в результаті несанкціонованого перебування повітряного судна, транспортного засобу або людини в захисній зоні поверхні, призначеної для посадки і злету повітряного судна.

Несанкціонований виїзд на ЗПС відноситься до основної категорії подій, що відбуваються в усьому світі в аеропортах і на прилеглих до них територіях. Краще розуміння причини походження цього явища полегшить пошук шляхів їх скорочення та сприятиме запобіганню подібних інцидентів, тим самим істотно зменшить ступінь ризику, пов’язаного з експлуатацією аеродрому і ЗПС.

Програма Runway Safety Team (RST) створена з метою реалізації трьох основних задач:

  1. Підвищення рівня усвідомлення співпраці всіх учасників переміщення в зоні аеродрому відносно небезпеки, спровокованій несанкціонованим виїздом на ЗПС (ПЛАН ДІЙ);
  2. Виявлення спільних форм небезпек та надання роз’яснення щодо причини їх походження (ПОВІДОМЛЕННЯ);
  3. Підготувати практичне рішення за рахунок взаємодії і співпраці усіх членів команди, які спрямовані на вирішення проблем та досягнення вищого рівня безпеки на ЗПС (РЕКОМЕНДАЦІЇ).

Керівникам експлуатантів аеродромів, суб’єктам аеропортової діяльності та провайдерам аеронавігаційного забезпечення під час класифікації несанкціонованих виїздів потрібно керуватися методичним матеріалом, викладеним у ICAO Doc 9870 та програмним забезпеченням для визначення серйозності подій.

Група із забезпечення безпеки польотів на ЗПС (RST) у своїй діяльності керується Runway Safety Team Handbook (2 видання).