Реєстрація цивільних повітряних суден

Відповідно до вимог підпункту 3 пункту 25 розділу II Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 05 лютого 2019 року № 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за № 240/33211, в перший тиждень останнього місяця четвертого кварталу кожного поточного року, заявник повинен в довільній формі письмово інформувати Державну авіаційну службу України щодо інформації, занесеної до реєстраційного посвідчення повітряного судна з метою її актуалізації.» перенести, як текстову частину до закладки «Рекомендовані форми»

1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден - за наявності);

3) юридична особа України подає:

 • копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

фізична особа - резидент подає:

 • копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента з метою експлуатації:

1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду - письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

2) фотозображення ідентифікаційної таблички організації виробника; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді) (для повітряних суден аматорської конструкції та безпілотних повітряних суден - за наявності);

3) юридична особа України подає:

 • копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

фізична особа - резидент подає:

 • копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

4) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

3. У разі повітряного судна аматорської конструкції та безпілотного повітряного судна подаються документи (у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою,- разом з офіційним перекладом державною мовою), які підтверджують придбання основних вузлів, агрегатів та матеріалів (набору частин), що використовувались під час виготовлення або збирання повітряного судна.

4. Якщо повітряне судно аматорської конструкції, додатково подається акт побудови повітряного судна аматорської конструкції.

Державний знак повітряного судна – знак, який складається з декількох символів і показує національну належність повітряного судна. Надається державі реєстрації Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО). Цей знак надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації повітряним суднам, що реєструються у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Реєстраційний знак повітряного судна – знак, який складається з декількох символів та надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації конкретному повітряному судну, що реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну – відповідне повідомлення встановленого зразка Авіаційними правилами України про надання державного та реєстраційного знаків повітряному судну

1. Для повітряного судна, яке є власністю юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

 

1) оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах Національної поліції, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, органі охорони державного кордону України, відповідного контролюючого органу тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

 

2) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків) (подаються у роздрукованому вигляді);

 

3) фотозображення встановленої на повітряне судно розпізнавальної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

 

4) для повітряного судна аматорської конструкції - фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

 

5) для експериментального повітряного судна - фотозображення встановленої на повітряне судно інформаційної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

 

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

2. Якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг юридична або фізична особа України у нерезидента з метою експлуатації:

 

1) оригінал документа про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або про виключення повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (для повітряного судна, що орендується у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, органах Національної поліції, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, органі охорони державного кордону України, відповідного контролюючого органу тощо) або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстроване (для нового повітряного судна). Документ про виключення повітряного судна з реєстру держави попередньої реєстрації або документ від авіаційної влади держави виробника повітряного судна, що повітряне судно не було зареєстровано (для нового повітряного судна), може бути надано електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

 

2) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків) (подаються у роздрукованому вигляді);

 

5) фотозображення розпізнавальної таблички; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді);

 

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Держава реєстрації – держава, у реєстрі повітряних суден якої зареєстровано повітряне судно

Реєстраційний знак повітряного судна – знак, який складається з декількох символів та надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації конкретному повітряному судну, що реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України

Повітряне судно реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за умови, якщо воно:

 • є власністю юридичної особи України або фізичної особи – резидента;
 • отримується експлуатантом України в оренду чи у лізинг у нерезидента

1. У разі зміни власника повітряного судна, що знаходиться у власності юридичної особи України або фізичної особи - резидента:

 

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених власником повітряного судна; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

3) юридична особа України подає:

 

 • копію сторінки установчого документа, де зазначено найменування юридичної особи українською та іноземною мовами (за наявності);

 

фізична особа - резидент подає:

 

 • копію сторінок паспорта громадянина України, де зазначено місце проживання, зразок підпису фізичної особи та проставлено відмітку щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • копію сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), де зазначено прізвище, ім’я, по батькові;

 

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

 

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

2. У разі зміни права власності на повітряне судно, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента з метою експлуатації:

 

1) документи, що підтверджують право власності на повітряне судно (подаються у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

2) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його у суборенду (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених в установленому законодавством порядку; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

3) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

 

6) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

 

7) фотозображення розпізнавальної таблички (подається після отримання сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків повітряному судну, якщо реєстраційний знак було змінено); мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подається у роздрукованому вигляді).

 

3. У разі зміни українського експлуатанта повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа - резидент у нерезидента:

 

1) договір оренди (лізингу) повітряного судна. Якщо повітряне судно береться в суборенду - письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подаються у вигляді оригіналів або засвідчених копій відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

2) акт приймання-передавання повітряного судна від орендодавця (лізингодавця) повітряного судна до орендаря (лізингоодержувача) (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

3) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

4) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді);

 

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

 

4. У разі зміни найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна:

 

1) документи, що підтверджують зміну найменування / прізвища, імені, по батькові власника, орендаря (суборендаря) та (або) місцезнаходження / місця проживання власника;

 

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

5. У разі зміни реєстраційного знака повітряного судна:

 

1) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів;

 

3) кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа з нанесеними державними та реєстраційними знаками; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються після отримання сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, якщо було змінено реєстраційний знак або змінено зовнішнє розфарбування повітряного судна) (подаються у роздрукованому вигляді).

 

6. У разі зміни позначення повітряного судна схваленою організацією розробника:

 

1) документи, що підтверджують зміну позначення повітряного судна розробником (подаються у вигляді оригіналів або у вигляді копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

2) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

3) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

7. У разі закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення повітряного судна, якщо повітряне судно орендує або бере в лізинг фізична або юридична особа України у нерезидента:

 

1) укладений на новий строк договір оренди (лізингу) повітряного судна чи пролонгація попереднього договору оренди (лізингу) (подаються у вигляді оригіналів або копій, засвідчених відповідно до чинного законодавства України, якщо зазначені документи викладено іноземною мовою, вони подаються разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

2) якщо повітряне судно береться в суборенду,- письмовий дозвіл власника повітряного судна на передання його в суборенду (подається у вигляді оригіналу або засвідченої копії відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

 

3) для експериментального повітряного судна додатково подаються:

 

еквівалентний документ, який визначає можливість, умови, строки та обмеження експлуатації повітряного судна в цивільній авіації України, виданий уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

 

4) оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна, що втратило чинність;

 

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

 

8. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено або стало непридатним для використання:

 

1) письмові пояснення щодо обставин втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення повітряного судна із зазначенням заходів щодо збереження документації;

 

2) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Перереєстрація повітряного судна здійснюється у таких випадках:

1) зміна власника повітряного судна;

2) зміна найменування / прізвища, імені, по батькові та (або) місцезнаходження / місця проживання власника повітряного судна;

3) зміна реєстраційного знака повітряного судна;

4) зміна позначення повітряного судна виробником;

5) закінчення строку дії реєстраційного посвідчення;

6) продовження строку дії договору оренди чи лізингу повітряного судна з нерезидентом;

7) зміна українського експлуатанта (орендаря) повітряного судна, яке орендує або бере в лізинг юридична особа України або фізична особа – резидент у нерезидента

Якщо повітряне судно протягом одного календарного місяця не було перереєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації, заявка на перереєстрацію втрачає чинність

Заявник має право подати заявку на перереєстрацію повітряного судна в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повторно на загальних підставах

Адреса повітряного судна – індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, яка надається повітряному судну з метою забезпечення зв’язку «повітря-земля», навігації та спостереження або небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні

Адреса повітряного судна надається:

цивільному повітряному судну, яке зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України і має у складі бортового обладнання апаратуру систем зв’язку, навігації та спостереження та (або) аварійний привідний передавач (ELT) для пошуку і рятування;

новому цивільному повітряному судну, яке було виготовлене організацією розробника та (або) виробника України, схваленою уповноваженим органом з питань цивільної авіації, але ще не зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, з метою виконання льотних випробувань щодо перевірки роботи апаратури систем зв’язку, навігації та спостереження

До апаратури систем зв’язку, навігації та спостереження належать: прийомовідповідач вторинного оглядового радіолокатора; бортова система попередження зіткнень; прийомопередавач цифрових ліній передавання даних «земля-повітря»

Адреса повітряного судна заноситься (кодується) до апаратури систем зв’язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача (ELT) для пошуку і рятування, які входять до складу бортового обладнання повітряного судна

1) повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

2) припинена подальша експлуатація типу повітряного судна;

3) на повітряному судні припиняється використання апаратури систем зв’язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача (ELT) для пошуку і рятування;

4) на новому цивільному повітряному судні, яке було виготовлене організацією розробника та (або) виробника України, схваленою уповноваженим органом з питань цивільної авіації, але ще не зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, завершено виконання льотних випробувань щодо перевірки роботи апаратури систем зв’язку, навігації та спостереження;

5) згідно з висновками акта комісії з розслідування авіаційної події повітряне судно повністю зруйновано або серйозно пошкоджено і не підлягає відновленню, чи зникло безвісти, чи опинилось у місці, де доступ до нього абсолютно неможливий;

6) припинена подальша експлуатація псевдоповітряного судна

1. У разі якщо власник є юридичною особою України або фізичною особою - резидентом:

1) письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано (подається у вигляді оригіналу або може подаватися електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) оригінали таких документів: сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, реєстраційне посвідчення повітряного судна;

3) кольорові фотозображення повітряного судна (вигляд зліва і справа), які підтверджують усунення державних та реєстраційних знаків із зовнішніх поверхонь повітряного судна; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються у роздрукованому вигляді);

4) документи, які підтверджують демонтаж розпізнавальної таблички та інформаційної таблички (за наявності) (подаються у вигляді копій, засвідчених власником повітряного судна або організацією з технічного обслуговування, яка виконувала такі роботи);

5) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

2. У разі якщо власник повітряного судна є нерезидентом:

1) письмова згода від авіаційної влади держави майбутньої реєстрації, що повітряне судно буде зареєстровано або може бути зареєстровано (подається у вигляді оригіналу або може подаватися електронним повідомленням від авіаційної влади відповідної держави до уповноваженого органу з питань цивільної авіації);

2) оригінали таких документів: сповіщення про надання державного та реєстраційного знаків, реєстраційне посвідчення повітряного судна;

3) оригінал документа, яким власник - нерезидент повітряного судна уповноважує юридичну особу України або фізичну особу - резидента подати заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

4) документ про розірвання договору оренди (лізингу) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

5) акт приймання-передавання від орендаря (суборендаря) до власника (орендодавця) повітряного судна (подається у вигляді оригіналу або копії, засвідченої відповідно до чинного законодавства України; якщо зазначений документ викладено іноземною мовою, він подається разом з офіційним перекладом державною мовою);

6) оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Свідоцтво про виключення повітряного судна – документ, який засвідчує виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України

Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України у разі:

 

1) припинення експлуатації типу повітряного судна;

 

2) подання власником повітряного судна або уповноваженою ним особою заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

 

3) повітряне судно не мало льотної придатності протягом двадцяти чотирьох місяців та уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом двадцяти чотирьох місяців не мав доступу до такого повітряного судна для здійснення контролю за льотною придатністю та експлуатацією такого повітряного судна;

 

4) припинення договору оренди чи лізингу такого повітряного судна

У разі якщо власник повітряного судна є нерезидентом, заявку на виключення подає юридична особа України або фізична особа – резидент за письмовим дорученням власника-нерезидента

До заявки на тимчасовий облік повітряного судна додаються такі документи:

 • документ, який описує мету, обґрунтування, обмеження, термін виконання приймально-здавальних робіт тощо;
 • копія сторінок формуляра повітряного судна, де зазначено заводський номер, дату виготовлення тощо;
 • кольорові фотозображення повітряного судна - вигляд зліва і справа повітряного судна з нанесеним тимчасовим обліковим знаком; мінімальний розмір фотозображення - формат А4 (подаються у роздрукованому вигляді);
 • оригінал документа, що підтверджує сплату державних зборів.

Тимчасовий облік повітряних суден веде уповноважений орган з питань цивільної авіації

Нові, модифіковані та після технічного обслуговування повітряні судна, не внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, реєстру державних повітряних суден України, цивільних або державних реєстрів інших держав, на яких проводяться приймальні випробування в Україні, можуть бути прийняті на тимчасовий облік з наданням тимчасових облікових знаків та виданням тимчасового облікового посвідчення повітряного судна

Тимчасовий облік повітряних суден не є частиною Державного реєстру цивільних повітряних суден України та ведеться з метою внутрішнього відомчого упорядкування допуску до приймально-здавальних робіт повітряних суден, зазначених у пункті 2 розділу X Авіаційних правил України