Система обов’язкових сповіщень

Примірний перелік подій та рекомендований обсяг інформації про подію

Обсяг інформації про події, які підлягають негайному сповіщенню включає

A1 Occurrence Notification Form – форма сповіщення про подію Додаток A1

 

Примірний перелік  подій   та   рекомендований  обсяг   інформації,  що надається при сповіщенні (повідомленні) щодо льотних операцій:

OL101 – перелік подій, які підлягають сповіщенню або повідомленню щодо льотних операцій Додаток B1

OR101 – форма повідомлення про подію Додаток B2

BS1 – форма повідомлення про зіткнення з представниками дикої природи Додаток B3

DG1 – форма повідомлення про події, що пов’язані з перевезенням небезпечних вантажів Додаток B4

VA1 – форма повідомлення про вулканічну активність Додаток B5

АТ1 – форма повідомлення про небезпечне зближення ПС у повітрі Додаток B6

 

Примірний перелік подій та рекомендований  обсяг інформації про подію щодо аеронавігаційного обслуговування:

OL201 – перелік подій, які підлягають сповіщенню або повідомленню щодо аеронавігаційного обслуговування Додаток C1

OR201 – форма повідомлення про подію Додаток C2

ATSE – форма повідомлення про події щодо відмови аеронавігаційних засобів Додаток C3

 

Примірний перелік подій та рекомендований обсяг інформації про подію щодо аеродромного обслуговування:

OL301 – перелік подій, які підлягають сповіщенню або повідомленню щодо аеродромного обслуговування Додаток D1

OR301 – форма повідомлення про подію Додаток D2

APTE – форма повідомлення про події щодо відмови аеродромних засобів Додаток D3

RI1 – форма повідомлення про ідентифікацію рештків та рекомендації з попередження зіткнень з представниками дикої природи Додаток D4

APTD – форма повідомлення про пошкодження повітряного судна на землі Додаток D5

 

Примірний Перелік подій та рекомендований обсяг інформації про подію щодо технічного обслуговування:

OL401 перелік подій, які підлягають сповіщенню або повідомленню щодо технічного обслуговування Додаток E1

OR401- форма повідомлення про подію Додаток E2

 

Адреси для сповіщень (повідомлень) про події/Addresses for occurrences notification (reporting)

Система/ System Часові рамки надання інформації про подію/ Timeframe for information about an occurrence Переліки подій (наказ Державіаслужби України від 21.08.2013 №619)/ Lists of occurrences (SAA of Ukraine, Order  #619, 21 August, 2013) Обсяг інформації про подію (наказ Державіаслужби України від 21.08.2013 №619)/ Occurrence report form (SAA of Ukraine, Order  #619, 21 August, 2013) Еквівалентний рівень/ Acceptable level Адреси для сповіщень (повідомлень) про події/ Addresses for occurrences notification (reporting)
Система обов’язкових сповіщень про події/ Notification system Події, які підлягають негайному сповіщенню (наскільки це можливо)/ Occurrences, that are immediately notification (as soon as possible) Блок А переліків подій OL101-401/ “A”   –  Lists of occurrences OL101- 401 А1 – Форма сповіщення  про  подію/  A1 – Occurrence Notification Form  

 

 

 

 

 

Процедури сповіщень (повідомлень) про події відповідно до Системи управління безпекою польотів українського суб’єкта авіаційної діяльності, схвалені Державною авіаційною службою України/ Occurrences notifications (reporting)  within the company’ SMS, accepted by SAA of Ukraine

+38 044 351 55 92

+38 044 351 56 88

cds@avia.gov.ua

AFTN: UKKACGXX

Ремарка: інформація про подію надається в будь-який спосіб на вказані адреси/ Remark: information about the оccurrence is sent in any manner to the specified address

 

 

 

 

 

 

 

Система обов’язкових повідомлень про        події/ Reporting system

Події, які підлягають обов’язковому повідомленню протягом 72 годин після події/ Occurrences, that are mandatory reporting within 72 hours after the occurrence  

 

 

 

 

 

 

 

Блок B переліків подій OL101-401/ “B”   –   Lists of occurrences OL101- 401

1) Блока А «Первинна інформація» форм OR101-401/ “A” Preliminary Information Reporting Forms OR101- 401;

2) Додаткові форми BS1(А), DG1, VA1, AT1(A), ATSE, APTE, APTD надаються разом з первинною інформацією про подію/ Additional forms BS1(А), DG1, VA1, AT1(A), ATSE, APTE, APTD sent with preliminary information of the occurrence

 

 

 

 

 

report@avia.gov.ua Ремарка: заповнена форма повідомлення про подію додається (як доданий файл) до повідомлення                   і надсилаються на вказану адресу/ Remark: completed reporting forms attached (as attached files) to the message and sent to the specified address

Детальний опис події, її попередній аналіз, попередня класифікація, оцінка серйозності, превентивні коригуючи заходи надаються протягом 10 діб з моменту виникнення події/ Detailed description, preliminary analysis, preliminary classification, severity assessment of occurrence, correction actions sent within 10 days from the date  of the occurrence 1) Блока B «Первинний звіт» форм OR101-401/ “B” Preliminary Report Reporting Forms OR101-401;

2) Додаткові форми BS1(В), AT1(B) та RI1 надаються разом з первинним звітом про подію/ Additional forms BS1(B), AT1(B) and RI1 sent with preliminary report of the occurrence