Події та інциденти, пов’язані з небезпечними вантажами

Відповідно до розділу VII Авіаційних правил України «Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів», затверджених наказом Державіаслужби від 12.11.2020 №1802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 14 січня 2021 за №57/35679 (далі – Авіаційні правила), експлуатанти та суб’єкти авіаційної діяльності, які не є експлуатантами, але задіяні в повітряних перевезеннях небезпечних вантажів, у разі події або інциденту з небезпечними вантажами або у випадках, визначених Авіаційними правилами, надають звіт до Державіаслужби (відділ ліцензування, сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів: Oleksandr.Zapnyvitrenko@avia.gov.ua, Nataliia.Grokholska@avia.gov.ua) за формою, встановленою Авіаційними правилами. Такий звіт надається разом з сповіщенням про події в галузі цивільної авіації згідно з вимогами Авіаційних
правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»
затвердженими наказом Державіаслужби від 27.12.2019 №1817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17 квітня 2020 за №352/34635.