Безпека польотів

Нормативне регулювання процесу нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР як однієї із головних підсистем цивільної авіації України забезпечується Положенням про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху (далі – Положення), яке затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.05.2010 № 320 та зареєстровано Міністерством юстиції України 30.06.2010 за №446/17741.

Вимоги Положення за ключовими елементами відповідають Регуляторним вимогам з безпеки польотів з питань нагляду за безпекою польотів (ESARR 1 «Нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху») Європейської організації з безпеки аеронавігації (далі – Євроконтроль), членом якої є Україна, та створюють умови для впровадження в Україні Імплементаційного Регламенту Євросоюзу ЕС 2016/1377 від 04.08.2016 щодо основних вимог до провайдерів та організації нагляду за безпекою польотів  при організації повітряного руху та аеронавігаційному обслуговуванні й  Імплементаційного Регламенту Євросоюзу ЕС 1034/2011 від 17.10.2011 щодо нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху та аеронавігаційному обслуговуванні.

Рішення з безпеки польотів від 11.08.2022 №01 2022

Рішення з безпеки польотів від 24.05.2018 №03/2018

Рішення з безпеки польотів від 20.05.2015 №02 2015