Безпілотні повітряні судна

З огляду на стрімкий розвиток ринку безпілотних повітряних суден, ми працюємо над розробкою нових авіаційних правил, що будуть основуватися на ризик-орієнтованому підході та відповідати європейським нормам у галузі експлуатації безпілотних повітряних суден. Ці правила будуть охоплювати всі аспекти експлуатації безпілотних повітряних суден, такі як льотну та технічну експлуатацію безпілотних авіаційних систем (БАС), сертифікацію дистанційних пілотів та реєстрацію експлуатантів БАС, декларування діяльності експлуатантів БАС, видачу дозволів на експлуатацію та спрощених сертифікатів експлуатанта БАС (LUC), забезпечення безпеки польотів та безпеки третіх осіб.

Чинні правові норми, що регулюють використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами:

Повітряний кодекс України;

Положення про використання повітряного простору України;

Правила використання повітряного простору України

  1. Відповідно до вимог пункту 4 розділу ІІ Правил використання повітряного простору, польоти безпілотних повітряних суден масою до 20 кг включно виконуються без подання заявок на використання повітряного простору, без отримання дозволів на використання повітряного простору, без інформування органів управління Повітряних Сил Збройних Сил України та органів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС), органів Державної прикордонної служби України, органів обслуговування повітряного руху (ОПР) та відомчих органів управління повітряним рухом (УПР), за умови дотримання таких вимог:

1) польоти виконуються без перетинання державного кордону України;

2) польоти виконуються поза межами встановлених заборон та обмежень використання повітряного простору, крім випадків, установлених Положенням про використання повітряного простору;

3) польоти виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг аеродромів або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги ЗПМ/вертодромів, крім випадків узгодження з експлуатантом аеродрому/ЗПМ/вертодрому;

4) польоти виконуються не ближче 500 м від пілотованих повітряних суден;

5) польоти не виконуються над:

скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови;

об’єктами (зонами), які визначені Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Державною фіскальною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Управлінням державної охорони України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними структурами, утвореними відповідно до законів України, та відносно яких здійснюється охорона / державна охорона (за умови позначення території навколо цих об’єктів інформаційними знаками про заборону польотів безпілотних повітряних суден та/або шляхом оприлюднення меж такої заборони), крім випадків виконання польотів за дозволом зазначених вище повноважних органів;

6) польоти виконуються в межах прямої видимості (VLOS);

7) максимальна висота польоту не вище:

120 м над рівнем земної (водної) поверхні поза межами CTR , AFIZ , ATCA, ATCZ, спеціально встановлених зон, іншого спеціально зарезервованого повітряного простору;

50 м над рівнем земної (водної) поверхні в межах CTR, AFIZ, ATCA, ATCZ, спеціально встановлених зон, іншого спеціально зарезервованого повітряного простору, якщо інформація про фактичний статус елементів структури повітряного простору на час виконання польоту відсутня;

50 м над статичними перешкодами на горизонтальній відстані не більше 100 м від таких перешкод, як відхилення від зазначених вище обмежень по висоті, на запит власника такого об’єкту;

8) швидкість польоту безпілотного повітряного судна складає не більше 160 км/год.;

В інших випадках польоти безпілотного повітряного судна масою до 20 кг включно та усі без винятку польоти безпілотного повітряного судна масою більше 20 кг виконуються у межах спеціально встановлених зон та маршрутів з дотриманням вимог щодо подання заявок на використання повітряного простору, отримання дозволів та умов використання повітряного простору, інформування органів управління Повітряних Сил Збройних Сил України, органів Державної прикордонної служби України, органів ОЦВС, органів ОПР/УПР.

  1. Відповідно до вимог пункту 18 Положення про використання повітряного простору та пункту 11 розділу ХІ Правил використання повітряного простору, польоти у межах зон з особливим режимом використання повітряного простору, що проходить вздовж державного кордону України, всіх типів повітряних суден провадяться відповідно до отриманого дозволу на використання повітряного простору на підставі поданої заявки на використання повітряного простору.

Для отримання дозволу на використання повітряного простору для польотів безпілотного повітряного судна у межах зони з особливим режимом використання повітряного простору, до заявки на використання повітряного простору, що подається до ОЦВС, необхідно додавати копію погодження польотів з Державною прикордонною службою.

При виконанні польотів в межах зон з особливим режимом використання повітряного простору, користувачі повітряного простору зобов’язані організувати оперативний електрозв’язок не тільки з відповідними органами ОЦВС, органами ОПР, органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України (пункт 5 розділу II Правил використання повітряного простору), а також з органами Держприкордонслужби України (пункт 10 розділу ХІ Правил використання повітряного простору) щодо початку та припинення діяльності з використання повітряного простору.