Директор департаменту – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Задорожня Аліна Олександрівна

Робочий: 351-50-91
E-mail: Alina.Zadorozhnia@avia.gov.ua
Кімната: 
1603

Заступник директора департаменту – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Сімак Віталій Михайлович

Робочий: 351-50-93
E-mail: Vitaliy.Simak@avia.gov.ua
Кімната: 1615

Відділ організації повітряного руху (АТМ)

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Федяков Андрій Віталійович

Робочий: 351-53-58
E-mail: Andriy.Fediakov@avia.gov.ua
Кімната: 
1614

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Шишковський Ігор Миколайович

Робочий: 351-55-38
E-mail: Ihor.Shyshkovskyi@avia.gov.ua
Кімната: 1615

Відділ нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР та при аеронавігаційному обслуговуванні

Заступник директора департаменту – начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Борзенець Сергій Вікторович

Робочий: 351-55-33
Рабочий факс: 351-53-15
E-mail: Serhiy.Borzenets@avia.gov.ua
Кімната: 
1609

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Смусь Олександр Ігорович

Робочий:
E-mail: Oleksandr.Smus@avia.gov.ua
Кімната:

Відділ зв’язку, навігації, спостереження (CNS)

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Лукіянчук Роман Едуардович

Робочий: 351-54-62
Рабочий факс: 351-55-56
E-mail: Roman.Lukiianchuk@avia.gov.ua
Кімната: 
1605

Відділ сертифікації персоналу ОрПР та нагляду за НЗ з підготовки персоналу аеронавігаційного обслуговування

Начальник відділу- державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Буянова Юлія Олександрівна

Робочий: 351-54-46
E-mail: Yuliya.Buianova@avia.gov.ua
Кімната: 
1604

Відділ аеронавігаційної інформації (AIS)

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Семенченко Ігор Анатолійович

Робочий: 351-55-96
E-mail: Igor.Semenchenko@avia.gov.ua
Кімната: 
1609

Заступник начальника відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Ларіонов Андрій Іванович

Робочий: 351-50-23
E-mail: Andriy.Larionov@avia.gov.ua
Кімната: 1606

Відділ метеорологічного обслуговування (MET)

Начальник відділу – державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації

Хатунцев Сергій Іванович

Робочий: 351-53-49
E-mail: Serhiy.Khatuntsev@avia.gov.ua
Кімната: 
1609

Інформація про департамент аеронавігації

 

 

Основними завданнями Департаменту є:

внесення пропозицій щодо формування державної політики та її реалізація у сфері аеронавігаційного обслуговування, організації повітряного руху, нагляду за безпекою польотів, сертифікації об’єктів та суб’єктів аеронавігаційної діяльності;

гармонізація національного законодавства з питань аеронавігаційного обслуговування, організації повітряного руху, використання повітряного простору, нагляду за безпекою польотів при аеронавігаційному обслуговуванні відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО, законодавства Європейського союзу, операційних та технічних специфікацій Євроконтролю;

здійснення державного нагляду за безпекою польотів у системі організації повітряного руху та при аеронавігаційному обслуговуванні.

здійснення представництва України в міжнародних авіаційних організаціях та у міжнародних відносинах з питань аеронавігаційного обслуговування цивільної авіації, організації та використання повітряного простору.

Відділ організації повітряного руху (АТМ)

удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань організації повітряного руху та використання повітряного простору на принципах безпечного, ефективного та безперервного забезпечення користувачів повітряного простору;

здійснення державного нагляду за безпекою польотів при організації повітряного руху;

регулювання питань організації повітряного руху в повітряному просторі України, класифікація повітряного простору обслуговування повітряного руху, встановлення заборон та обмежень використання повітряного простору на постійній основі, функціонування та вдосконалення об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, цивільно-військової координації при організації повітряного руху;

контроль за плануванням та координацією діяльності з використання повітряного простору.

Відділ нагляду за безпекою польотів в системі ОрПР
та при аеронавігаційному обслуговуванні

реалізація державної політики з безпеки в галузі авіаційного транспорту, здійснення державного нагляду за безпекою польотів в системі організації повітряного руху шляхом сертифікації, здійсненням аудитів з безпеки польотів, систематичного постійного контролю за дотриманням провайдерами аеронавігаційного обслуговування  регуляторних вимог з питань операційної діяльності та безпеки польотів;

удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань нагляду за безпекою прольотів при організації повітряного руху та аеронавігаційному обслуговуванні;

забезпечення правозастосування у разі порушення провайдерами аеронавігаційного обслуговування норм чинного законодавства;

забезпечення функцій нагляду за безпекою польотів шляхом організації та документування діяльності з нагляду, періодичної оцінки людських ресурсів та управління рівнем компетентності персоналу для виконання функції нагляду.

Відділ зв’язку, навігації, спостереження (CNS)

удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань організації зв’язку, навігації та спостереження;

здійснення нагляду за безпекою польотів з питань організації зв’язку, навігації та спостереження;

регулювання питань організації зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), впровадження та участь у розробці нових і внесення змін до існуючих нормативно-правових актів з питань зв’язку, навігації та спостереження, підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно правової бази, що регулюють питання за напрямком зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення).

Відділ сертифікації персоналу організації повітряного руху
та нагляду за навчальними закладами з підготовки
персоналу аеронавігаційного обслуговування

удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань підготовки авіаційного персоналу з організації повітряного руху, організації такої підготовки навчальними закладами;

нагляд за діяльністю навчальних закладів з підготовки диспетчерів управління повітряним рухом та іншого авіаційного персоналу організації повітряного руху шляхом їх сертифікації, затвердження відповідних програм підготовки, здійснення постійного моніторингу за поточною діяльністю;

нагляд за компетентністю диспетчерів управління повітряним рухом шляхом ліцензування їх діяльності;

здійснення державного нагляду за безпекою польотів провайдерів аеронавігаційного обслуговування в частині, що стосується організації професійної підготовки та законності допуску авіаційного персоналу до обслуговування повітряного руху.

Відділ аеронавігаційної інформації

удосконалення нормативної бази з питань управління та обслуговування аеронавігаційною інформацією

контроль за організацією діяльності з підготовки та публікації продуктів аеронавігаційної інформації;

нагляд за дотриманням Службою аеронавігаційної інформації, іншими суб’єктами авіаційної діяльності вимог щодо обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією.

Відділ метеорологічного обслуговування (МЕТ)

удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з питань метеорологічного обслуговування цивільної авіації;

 

здійснення державного нагляду за безпекою польотів в системі метеорологічного обслуговування цивільної авіації.