Директор департаменту – державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією

Лісняк Олександр Іванович

Робочий: 351-54-04
E-mail: Oleksandr.Lisniak@avia.gov.ua
Кімната: 
1409

Департамент льотної експлуатації складається з управління сертифікації персоналу, управління виконання польотів, управління регіональних інспекцій та відділу авіаційної медицини.

Основними завданнями та функціями департаменту є:

Здійснення державного нагляду за безпекою польотів в цивільній авіації.

Здійснення сертифікації суб`єктів авіаційної діяльності, що виконують комерційні польоти.

Організація впровадження вимог і стандартів щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, сертифікації льотного персоналу та видача відповідних свідоцтв.

Організація та проведення роботи з визначення та надання повноважень авіаційним медичним центрам (АМЦ), авіаційним медичним екзаменаторам (АМЕ) та контроль за їх діяльністю.

Організація процесу визнання свідоцтв авіаційного персоналу, сертифікатів навчальних організацій з підготовки льотного персоналу, авіаційних тренажерів та медичних сертифікатів, виданих авіаційним органом влади іншої держави чи компетентною організацією. Участь у комісіях з внесення до Сертифікату експлуатанта нових типів ПС.

Участь у підготовці та проведенні розборів з безпеки польотів.

Здійснення державного нагляду за додержанням суб’єктами авіаційної діяльності, що виконують комерційні польоти, авіаційними навчальними організаціями цивільної авіації з підготовки льотного персоналу, операторами FSTD та авіаційними медичними центрами вимог нормативно-правових актів в сфері цивільної авіації (крім авіації загального призначення та безпілотних літальних апаратів).

Виконання сертифікаційних та кваліфікаційних перевірок екзаменаторів, працівників командно-керівного, командно-льотного, інструкторського та льотного персоналу суб’єктів авіаційної діяльності. Здійснення контролю за якістю експлуатації авіаційної техніки, наявності документів з льотної придатності повітряних суден, своєчасної обробки даних засобів об’єктивного контролю повітряних суден, в частині що стосується.

Перевірка розробки та узгодження керівництв, правил, положень, інструкцій, експлуатаційних документів авіакомпаній та інші документи з питань організації льотної роботи та забезпечення безпеки польотів.

Здійснення нагляду, в межах компетенції, за авіаційною діяльністю авіапідприємств, авіакомпаній та авіаційних навчальних організацій. 2 Проведення сертифікації експлуатантів та участь у сертифікації розробників та виробників авіаційної техніки, які сертифіковані в Державіаслужбі.

Здійснення сертифікації авіаційних навчальних організацій з підготовки льотного персоналу, співробітників із забезпечення польотів (ATO, FSTD), затвердження курсів та програм підготовки та перепідготовки в цих організаціях.

Розроблення вимог до екзаменаторів та впровадження систем нагляду за діяльністю призначених екзаменаторів, які проводять теоретичні та практичні іспити льотного персоналу, співробітників із забезпечення польотів.

Розроблення та впровадження правил сертифікації авіаційних суб’єктів, що виконують комерційні польоти та авіаційних навчальних організацій цивільної авіації з підготовки льотного персоналу (крім авіації загального призначення та безпілотних літальних апаратів).

Здійснення інспектування іноземних повітряних суден на території України у відповідності до міжнародних стандартів за правилами SAFA та законодавства України.

Здійснення контролю за станом безпеки польотів та впровадженням СУБП суб’єктами авіаційної діяльності. Здійснення контролю за впровадженням системи моніторингу нормативної відповідності суб’єктів комерційної діяльності.