Державіаслужба оскаржить результати перевірки, проведеної НАЗК

Державна авіаційна служба України не погоджується з рішенням та висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), прийнятими в результаті проведення планової перевірки 27 березня – 10 травня поточного року.

На думку Державіаслужби упередженість членів комісії, що проводили перевірку, та необ’єктивний підхід до застосування норм законодавства призвели до прийняття недостовірних та суб’єктивних висновків. Зокрема це стосується фінансування суб’єктами авіаційної діяльності витрат на відрядження державних інспекторів, що здійснюють нагляд за безпекою авіації.

Члени комісії дійшли помилкового висновку про порушення посадовими особами Державіаслужби вимог статті 54 Закону України «Про запобігання корупції». Державіаслужба, у свою чергу, наполягає, що сплата суб’єктами авіаційної діяльності всіх витрат, пов’язаних із проведенням сертифікаційних (інспекційних) перевірок, передбачена відповідними актами законодавства, тому не може кваліфікуватись як отримання неправомірної вигоди.

Повітряним кодексом України (частина шоста статті 16) закріплено, що умови, які суб’єкт авіаційної діяльності, що перевіряється, повинен забезпечити для державних інспекторів та осіб, уповноважених на проведення перевірок, визначаються авіаційними правилами. Відповідно, правила сертифікації експлуатантів передбачають, що експлуатант несе всі витрати, пов’язані з процедурами сертифікації та подальшого нагляду за експлуатантом з метою встановлення його відповідності вимогам.

Нагадаємо, що державний контроль та нагляд за безпекою цивільної авіації – одне з основних завдань Державіаслужби та зобов’язання від імені країни перед Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO). Держава гарантує захист державних інспекторів від втручання з боку осіб, які перевіряються з метою запобігання необ’єктивному висвітленню результатів перевірки (частина перша статті 17 Повітряного кодексу).

Порядок проведення перевірок НАЗК  вимагає при складенні акта перевірки дотримуватись об’єктивності, достовірності, обґрунтованості, ясності та вичерпності виявлених фактів, відповідно, Державіаслужба подала позов до адміністративного суду про визнання дій комісії, що проводила перевірку, незаконними.