Державіаслужба підготувала рекомендації щодо міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання

Державіаслужба, в межах своєї компетенції, надає довідкову інформацію фізичним та юридичним особам, діяльність яких пов’язана з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, яка не є висновком за результатами експертизи, що передбачена положеннями вищезазначених нормативно-правових актів за наступними умовами та порядком:
1. Фізичні та юридичні особи, діяльність яких пов’язана з міжнародними передачами предметів постачання та які не мають сертифікатів Державіаслужби для отримання зазначеної інформації повинні надати до Державіаслужби:
– перелік предметів постачання;
– листи від суб’єктів цивільної авіаційної діяльності України (організацій розробників, виробників, організацій з технічного обслуговування), що мають відповідні діючі сертифікати Державіаслужби, з підтвердженням належності кожного предмету постачання (виробів, запасних частин, та ін.) з наданого переліку предметів постачання до схваленої Державіаслужбою документації;
– завірені копії (витяги) документів, що підтверджують належність кожного предмету постачання до документації на визначений тип цивільного повітряного судна (наприклад: технічні умови, керівництво з експлуатації, керівництво з ремонту, каталог деталей, бюлетені та ін.).
Перелік організацій розробників, виробників та організацій з технічного обслуговування, що мають діючі сертифікати Державіаслужби, розміщено на офіційному сайті Державіаслужби.
2. Фізичні та юридичні особи, діяльність яких пов’язана з міжнародними передачами предметів постачання, які мають відповідні діючі сертифікати Державіаслужби на цивільну авіаційну діяльність, для отримання зазначеної інформації повинні надати до Державіаслужби:
– перелік предметів постачання;
– завірені копії (витяги) документів, що підтверджують належність кожного предмету постачання до документації на визначений тип цивільного повітряного судна (наприклад: технічні умови, керівництво з експлуатації, керівництво з ремонту, каталог деталей, бюлетені та ін.).
3. Для отримання інформації, що стосується передачі технічної документації на авіаційну техніку (конструкторської, технологічної, експлуатаційної, ремонтної та ін.) як предмета постачання, зацікавлені організації повинні надати до Державіаслужби листи від суб’єктів цивільної авіаційної діяльності України, що мають відповідні діючі сертифікати Державіаслужби, з підтвердженням щодо належності кожного документа як предмета постачання, що діє на зазначених суб’єктах цивільної авіаційної діяльності, до схваленої Державіаслужбою документації.
4. Після отримання зазначеної інформації в повному обсязі Державіаслужба протягом 15 робочих днів письмово надає заявникам необхідну довідкову інформацію. При недостатності наданої на розгляд інформації, або при негативному результаті її опрацювання, Державіаслужба надає письмову відповідь в зазначений термін.
5. Організаціям розробникам, організаціям виробникам та організаціям з технічного обслуговування, що мають відповідні діючі сертифікати Державіаслужби, сприяти в наданні необхідної інформації фізичним та юридичним особам, діяльність яких пов’язана з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання.