Державіаслужба підтвердила спроможність виконувати міжнародні зобов’язання у сфері безпеки польотів на високому рівні

Україна є підписантом Конвенції про міжнародну цивільну авіацію з якої випливають обов’язки стосовно дотримання Стандартів та Рекомендованої практики (SARPs) Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО). У період з 25 лютого по 3 березня 2020 року ІCАО в рамках Універсальної програми перевірок контролю за забезпеченням безпеки польотів провела місію в Україні з метою перевірки стану забезпечення впровадження SARPs ІCАО та дотримання зобов’язань Україною як члена ІCАО.

За результатами остаточного звіту Координаційної місії Міжнародної організації цивільної авіації з валідації (ICVM) Україна значно підвищила рівень ефективної імплементації SARPs в організації державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів та управління цією системою. Наразі показник ефективної імплементації (EI) виріс з 59.98% до 78.16%, що є вище середньоєвропейського та значно перевищує середньосвітовий.

ICVM проходив за 8 Областями перевірки (LEG – основне авіаційне законодавство та нормативні акти цивільної авіації, ORG – організація цивільної авіації, PEL – видача свідоцтв авіаційному персоналу та підготовка кадрів, OPS – виконання польотів повітряних суден, AIR – льотна придатність повітряних суден, AIG – розслідування авіаційних подій та інцидентів, ANS – аеронавігаційне обслуговування, AGA – аеродроми та наземні засоби) в рамках 8 Критичних елементів (CE) державної системи контролю за забезпеченням безпеки польотів.