Державіаслужбою визначені вимоги щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму

24 травня 2019 року в Офіційному віснику  України (№ 39) опубліковано наказ Державної авіаційної служби України від 26 березня 2019 року № 381 «Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до експлуатанта аеродрому щодо просторового зонування території навколо аеропорту з умов впливу авіаційного шуму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2019 за № 461/33432.

Авіаційними правилами встановлюються процедури просторового зонування території навколо аеропорту з урахуванням умов авіаційного шуму, побудови карт шуму та умови визначення показників авіаційного шуму на приаеродромній території під час зльоту, польоту, посадки повітряних суден та випробування авіаційних двигунів, а також  визначаються заходи, спрямовані на зменшення та запобігання негативному впливу авіаційного шуму.

Впровадження системи збалансованого підходу до зниження шуму та вдосконаленням системи нагляду за дотриманням встановлених вимог, визначених Авіаційними правилами, є  ще одним кроком у забезпечені Україною відповідності міжнародним стандартам щодо охорони навколишнього середовища від впливу цивільної авіації.