Деякі питання дерегуляції господарської діяльності

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 925 утворено міжвідомчу робочу групу з питань дерегуляції господарської діяльності.

Згідно із затвердженим Положенням вказана робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, спрямований на зменшення державного регулювання та спрощення ведення бізнесу;

2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, що спрямовані на зменшення контролю держави над веденням бізнесу;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань дерегуляції господарської діяльності, що спрямовані на зменшення регуляторного тиску на бізнес;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

30.09.2021 проведено перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності, на якому, зокрема, встановлено секторальний формат її роботи шляхом напрацювання пропозицій та проектів нормативно-правових актів щодо дерегуляції у конкретних сферах господарської діяльності.

Так, утворено, зокрема, тимчасову робочу групу у сфері авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, безпеки на транспорті, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку.

Крім того, міжвідомчою робочою групою з питань дерегуляції господарської діяльності прийнято рішення про оновлення Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2021
№ 1413-р.

 

Запрошуємо бізнес-спільноту та громадськість долучитися до цієї роботи та надати свої пропозиції щодо оновлення зазначеного Плану заходів за такими критеріями:

Сфера господарської діяльності, яка потребує дерегуляції Обґрунтування проблеми Наявність діючого регулювання у цій сфері Пропозиції до способу дерегуляції господарської діяльності Конкретні пропозиції для реалізації пропозиції
    (так/ні) Якщо так, то вказати перелік нормативно-правових актів – скасувати діюче регулювання;

– переглянути діюче регулювання;

– ефективно врегулювати (якщо діюче регулювання відсутнє)

 

 

Свої пропозиції за наведеною формою просимо надати до Державної авіаційної служби України до 26.10.2021 у будь-який зручний спосіб, у тому числі на електронну адресу: vdz@avia.gov.ua

Контактна особа: Власова Олена Юріївна – головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, тел. (044) 351 54 37, електронна пошта: Olena.Vlasova@avia.gov.ua