І. Загальні положення

І. Загальні положення

1.1. Ці Авіаційні правила поширюються на суб’єктів авіаційної діяльності, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які надають послуги з наземного обслуговування, а також на авіаційних перевізників, які здійснюють самостійне наземне обслуговування та є обов’язковими для виконання ними.

1.2. Ці Авіаційні правила застосовуються під час сертифікації та допуску до роботи в аеропортах суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування за напрямками та видами послуг з наземного обслуговування, включаючи їх технологічні процеси, виробничі структури, засоби виробництва з метою підтвердження їх сертифікаційним 2 вимогам цих Авіаційних правил, нормативно – правових актів та під час інспекційних перевірок.

1.3. Ці Авіаційні правила направлені на забезпечення безпеки польотів під час наземного обслуговування повітряних суден.

1.4. Ці Авіаційні правила встановлюють: порядок та процедуру сертифікації суб’єктів авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування; порядок здійснення нагляду та контролю за дотриманням постачальниками послуг з наземного обслуговування сертифікаційних вимог; відповідальність постачальника послуг з наземного обслуговування; оформлення сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування, внесення змін або видача дубліката; порядок призупинення, поновлення, анулювання дії сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування; напрями та види послуг з наземного обслуговування (додаток 1); сертифікаційні вимоги до постачальників послуг з наземного обслуговування та до оператора аеродрому, що надають послуги з наземного обслуговування.

1.5. Оператору аеродрому забороняється погоджувати слоти на приліт/виліт у разі відсутності сертифікованого структурного підрозділу або стороннього постачальника послуг з наземного обслуговування, який має діючий сертифікат відповідності за напрямом «Обслуговування на пероні та місцях стоянки», за видами діяльності: маршалінг ПС; паркування ПС; буксирування ПС.  Провадження діяльності з наземного обслуговування без сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування заборонено.

1.6. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються у таких значеннях:

1) власник сертифіката – суб’єкт авіаційної діяльності, що в установленому порядку отримав сертифікат відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування;

2) доказова документація – документація, що містить докази відповідності заявника сертифікаційним вимогам;

3) заявник – юридична або фізична особа, яка у встановленому порядку подала заяву на отримання сертифіката відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування, внесення змін до сертифіката або власник сертифіката, який інспектується;

4) оператор аеродрому (експлуатант аеродрому) – юридична або фізична особа, що має сертифікат аеродрому, яка забезпечує зліт, посадку, маневрування повітряних суден, має у своєму завданні забезпечення координації та контролю за безпекою польотів на аеродромі, авіаційної безпеки та може мати в управлінні повністю або частково інфраструктуру аеропорту;

5) постачальник послуг з наземного обслуговування – юридична або фізична особа, що надає третім особам один чи більше видів послуг з наземного обслуговування або авіаційний перевізник, який здійснює самостійне наземне обслуговування; 4

6) нагляд та контроль – система проведення Державіаслужбою, в межах повноважень, перевірок суб’єктів авіаційної діяльності щодо виявлення та запобігання порушень вимог Авіаційних правил України та забезпечення безпеки польотів, а також належної якості надання послуг з наземного обслуговування;

7) наземний персонал – персонал, який відповідно до свого функціоналу та покладених на нього посадових обов’язків задіяний в процесі наземного обслуговування;

8) сертифікат відповідності постачальника послуг з наземного обслуговування (далі – сертифікат) – документ, який видається згідно з цими Авіаційними правилами за результатами сертифікації та засвідчує відповідність постачальника послуг з наземного обслуговування сертифікаційним вимогам;

9) самостійне наземне обслуговування – ситуація, за якою авіаційний перевізник здійснює наземне обслуговування своїх рейсів самостійно, за умови отримання сертифіката;

10) сертифікаційна перевірка – комплекс заходів, спрямований на перевірку спроможності заявника надавати заявлений перелік послуг з наземного обслуговування та відповідати сертифікаційним вимогам цих Авіаційних правил;

11) сертифікаційні вимоги – вимоги, що містяться в нормативно- правових актах і які необхідні для забезпечення належного рівня безпеки польотів в процесі надання послуг з наземного обслуговування, регулюють діяльність, відповідальність та взаємовідносини в цивільній авіації, і 5 дотримання яких необхідно для забезпечення якісної, надійної та безпечної роботи;

12) система управління якістю – це сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів, що складається з організаційної структури разом із системою планування, процесами діяльності, ресурсами та документацією організації, яка дає змогу встановлювати політику та цілі і досягнення цих цілей, і яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості надання послуг; 13) cпецмашина – спецтехніка, засоби перонної механізації та наземне обладнання, яке використовується в процесі наземного обслуговування. 14) наземне обслуговування – послуги з обслуговування повітряних суден, екіпажу, пасажирів, багажу, вантажу, пошти, що надаються користувачам аеропорту на території аеропорту (аеродрому) або за його межами;

15) керівництво з управління безпекою польотів – керівництво з управління безпекою польотів відповідно до DOC 9859 ICAO; 16) керівництво з виконання робіт – технологічно – організаційний документ, який включає: організаційну структуру; процедуру підготовки та допуску персоналу до самостійної роботи; технологічний процес наземного обслуговування; технологічні графіки наземного обслуговування повітряних суден за типами та категоріями обслуговування рейсу (оборотний рейс, після довготривалої стоянки); 6 вимоги до експлуатації, технічного огляду та допуску спецтехніки, наземного обладнання до роботи на пероні; забезпечення охорони праці; забезпечення пожежної безпеки; забезпечення авіаційної безпеки.

17) учасники сертифікації – структурні підрозділи Державіаслужби, окремі експерти, які приймають участь в процедурі сертифікації;

18) чек-лист – перелік контрольних питань, які застосовуються під час сертифікаційних та інспекційних перевірок заявника або постачальника послуг з наземного обслуговування;

19) інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вживаються у визначеннях, наведених в Повітряному кодексі України (далі – Кодекс), стандартах Міжнародної організації цивільної авіації, Міжнародної асоціації повітряного транспорту та законодавчих актах України.

1.7. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення: АЦ – автомобільна цистерна; АПЦ – автомобільна паливна цистерна; ПС – повітряне судно; ПММ – паливо-мастильні матеріали; ПВК – противодокристалізаційна рідина; ПЗ – паливозаправник; ОЗ – оливозаправник; ЗА – заправний агрегат; ІАТА – (International Air Transport Association) Міжнародна асоціація авіаційного транспорту; 7 ICAO – (International Civil Aviation Organization) Міжнародна організація цивільної авіації; СЗП – стандартні засоби пакування (авіаційні палети, контейнери).