Екзаменатори (наказ від 20.07.17 №565)

З метою виконання Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» затверджених наказом  Державної  авіаційної  служби  України від 20.07.2017 р. № 565 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017р. за №1056/30924, Державною авіаційною службою України розроблені процедури і рекомендації щодо надання повноважень та видачі сертифікатів екзаменаторів з льотної діяльності, які наведені нижче:

Для отримання дозволу на підготовку Екзаменатора, схвалена навчальна організація (далі – АТО), інструктором якої є кандидат на навчання (далі – Заявник), повинна письмово звернутись до Департаменту льотної експлуатації Державної авіаційної служби України (далі – ДАСУ). До листа, стандарт якого визначено Додатком 1, слід додати Звіт з моніторингу відповідності кандидата заявника для відповідної екзаменаторської категорії FE/ TRE/ CRE/ IRE/ SFE/ FIE для певного виду/ класу/ типу ПС (див. Додатки 1.1…1.6).

Додаток 1

Додаток 1.1 

Додаток 1.2 

Додаток 1.3 

Додаток 1.4 

Додаток 1.5 

Додаток 1.6

Після попереднього розгляду, ДАСУ повинна надати письмову відповідь на звернення АТО.

 • В разі негативної відповіді, ДАСУ повинно обґрунтувати відмову.
 • В разі позитивної відповіді, ДАСУ, надає Заявнику бланк Заяви / Звіту (Application & Report Form) підготовки Екзаменатора з відповідними Додатками (див. Додаток 2 та Додатки 2.1…2.6).

Розділи 1…9 Заяви-звіту (Додаток 2) та відповідного Додатку, обраного з запропонованих Додатків 2.1…2.6, Заявник заповнює самостійно, та надає для перевірки до ДАСУ.

Додаток 2 

Додаток 2.1...2.6

Після отримання позитивної відповіді ДАСУ, Заявник звертається до уповноваженого АТО, щодо його підготовки в якості екзаменатора, та узгоджує умови підготовки (див. Додаток 3).

Примітка. АТО, уповноважене ДАСУ для проведення підготовки в якості екзаменатора, Заявник обирає самостійно.

Додаток 3

Уповноважене АТО, письмово узгоджує з ДАСУ включення Заявника до відповідної групи підготовки (див. Додаток 4), та отримує письмовий дозвіл на підготовку (див. Додаток 5).

Додаток 4

Додаток 5

Заявник самостійно звертається з листом до ДАСУ щодо призначення Старшого екзаменатора (Senior Examiner) для проведення практичної частини підготовки та Оцінювання компетентності (Assessment of Competence) Заявника (див. Додаток 6).

Старший екзаменатор призначається письмово, відповідно до листа ДАСУ
(див. Додаток 7).

Додаток 6

Додаток 7

Після завершення теоретичного та практичного навчання уповноважене АТО оформлює Звіт з підготовки (Record) за власним стандартом, узгодженим з ДАСУ.

Примітка.       Звіт з підготовки (Record) повинен містити наступну інформацію:

 1. Логотип АTO, уповноваженого для підготовки екзаменаторів.
 2. Повна або скорочена назва схваленого ДАСУ курсу/ програми підготовки.
 3. Прізвище, ім’я та по-батькові Заявника, який проходив підготовку.
 4. Назва АТО – замовника підготовки
 5. Льотна спеціальність (пілот, штурман, бортовий інженер).
 6. Діючі рейтинги інструктора.
 7. Місце / місця проведення підготовки.
 8. Клас/ тип ПС, а також інформація про застосовні FSTD.
 9. Запропонована, але прийнятна для ДАСУ система оцінювання, та зміст прийнятих в Звіті скорочень та позначень.
 10. Перелік етапів підготовки з зазначенням тем теоретичної підготовки, навчальних брифінгів, маневрів та процедур, які відпрацьовувалися під час тренажерної та льотної підготовки окремо за ПВП та ППП при виконанні нормальних, складних та аварійних процедур у відповідності до вимог FCL.1015, AMC та GM до нього.
 11. Загальна оцінка тренувань.
 12. Висновок про завершення тренувань (допуск до оцінювання навичок, або про продовження тренувань з зазначенням рекомендованого обсягу.
 13. Зауваження, рекомендації та нотатки інструктора з підготовки.
 14. Дата початку та завершення підготовки.
 15. Загальний фактичний час тренувань (окремо на ПС та на FSTD).
 16. Ініціали, прізвище та підпис Заявника, що проходив підготовку.
 17. Ініціали, прізвище та підпис Старшого екзаменатора, який проводив підготовку.

Примітка.       Звіт з складання теоретичного іспиту (Test Report) повинен містити наступну інформацію:

 1. Логотип АТО.
 2. Назва дисципліни, з якої складався іспит.
 3. Прізвище, ім’я, по-батькові, та рік народження кандидата, який складав іспит.
 4. Відмітка про підсумок складання іспиту (Склав / Pass або Не склав / Fail).
 5. Перелік реєстраційних номерів питань, на які були дані невірні відповіді.
 6. Підпис екзаменатора, або повноважної особи з адміністрації АTO.
 7. Дата складання іспиту.
 8. Термін дії іспиту (дата завершення), в разі якщо відрізняється від загально встановлених термінів.

Після завершення практичної підготовки Заявник проходить Оцінювання компетентності (Assessment of Competence), результати якого заносяться до відповідного стандартного бланку (див. Додатки 8; 8.1; 8.2).

Додаток 8

Додаток 8.1

Додаток 8.2

За умови успішного проходження Заявником усього обсягу підготовки, уповноважене АТО, заповнює розділ 10 Заяви-Звіту (Application & Report Form) підготовки Екзаменатора, та видає Заявнику відповідне Підтвердження (Conformation) про завершення підготовки (див. Додатки 9.1.1; 9.1.2; 9.2…9.5 та 9.6.1; 9.6.2).

Додаток 9.1.1

Додаток 9.1.2

Додаток 9.2

Додаток 9.3

Додаток 9.4

Додаток 9.5

Додаток 9.6.1

Додаток 9.6.2

Після отримання усіх звітних документів від АТО, Заявник особисто подає до ДАСУ Підтвердження (Conformation), копії усіх підтверджуючих підготовку документів, схвальних листів від ДАСУ, та Заяву-Звіт (Application & Report Form).

На підставі отриманих від Заявника документів щодо пройденої Заявником підготовки, відповідальний інспектор ДАСУ заповнює Заяву-Звіт (Application & Report Form), та видає Заявнику Сертифікат Екзаменатора ДАСУ (див. Додатки 10.1…10.6).

Додаток 10.1

Додаток 10.2

Додаток 10.3

Додаток 10.4

Додаток 10.5

Додаток 10.6

ДАСУ проводить відбір кандидатів на отримання кваліфікації Старшого екзаменатора самостійно. Термін використання повноважень екзаменатора кандидатів повинен бути не менше 3-х років.

Відібрані кандидати, які мають діючими наступні кваліфікації екзаменаторів FE, FIE CRE, TRE, SFE, IRE, повинні прийняти участь у брифінгу старшого екзаменатора під час курсу або семінару, організованому уповноваженим органом.

При цьому заповнюється заява для кваліфікації старшого екзаменатора (див. Додаток 11) і надається відповідний дозвіл.

Додаток 11

Кандидату на отримання Сертифікату Екзаменатора ДАСУ необхідно надати Заяву та копії доказової документації до сектору нагляду за екзаменаторами управління сертифікації персоналу департаменту льотної експлуатації Державіаслужби на адресу:

Для отримання додаткових рекомендацій щодо надання заяви звертайтесь за наступними контактними номерами телефонів: