Екзаменатори (наказ від 20.07.17 №565)

З метою виконання Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» затверджених наказом  Державної  авіаційної  служби  України від 20.07.2017 р. № 565 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017р. за №1056/30924, Державною авіаційною службою України розроблені процедури і рекомендації щодо надання повноважень та видачі сертифікатів екзаменаторів з льотної діяльності, які наведені нижче:

Для отримання дозволу на підготовку Екзаменатора, схвалена навчальна організація
(далі – АТО) або експлуатант, інструктором якої/якого є кандидат на навчання (далі –
Заявник), письмово звертаються до Управління роботи з персоналом з льотної експлуатації
(далі – Управління) Державної авіаційної служби України (далі – ДАСУ). До листа, стандарт
якого визначено Додатком 1, слід додати Звіт з моніторингу відповідності кандидатазаявника для відповідної категорії екзаменаторів (FE/TRE/CRE/IRE/SFE/FIE) для певної
категорії / класу / типу ПС (див. Додатки 1.1…1.6)

Додатoк 1. Лист-Заява

Додаток 1.1 FE Звіт відповідності

Додаток 1.2 TRE Звіт відповідності

Додаток 1.3 CRE Звіт відповідності

Додаток 1.4 IRE Звіт відповідності

Додаток 1.5 SFE Звіт відповідності

Додаток 1.6 FIE Звіт відповідності

Після попереднього розгляду, Управління повинно надати письмову відповідь на
звернення АТО або експлуатанта.
 У разі негативної відповіді, відмова має бути обґрунтованою.
 У разі позитивної відповіді, Заявник надає до Управління «Форму заяви PARTFCL для сертифіката екзаменатора» (Додаток 2)

Додаток 2 Examiner_Application

 

Після отримання позитивної відповіді ДАСУ, Заявник звертається до уповноваженого АТО, щодо його підготовки в якості екзаменатора, та узгоджує умови підготовки (див. Додаток 3).

Примітка. АТО, уповноважене ДАСУ для проведення підготовки в якості екзаменатора, Заявник обирає самостійно.

Додаток 3 Лист-Заява до_АТО

Уповноважене АТО, письмово узгоджує з ДАСУ включення Заявника до відповідної групи підготовки (див. Додаток 4), та отримує письмовий дозвіл на підготовку (див. Додаток 5).

Додаток 4 Лист_АТО-ДАСУ_група

Додаток 5 Лист_ДАСУ-АТО_група

Заявник самостійно звертається з листом до ДАСУ щодо призначення Старшого екзаменатора (Senior Examiner) для проведення практичної частини підготовки та Оцінювання компетентності (Assessment of Competence) Заявника (див. Додаток 6).

Старший екзаменатор призначається письмово, відповідно до листа ДАСУ
(див. Додаток 7).

Додаток 6 Лист_Заявник-ДАСУ_Старший екзаменатор

Додаток 7 Лист ДАСУ-Заявник-Старший екзаменатор

Після завершення теоретичного та практичного навчання уповноважене АТО оформлює Звіт з підготовки (Record) за власним стандартом, узгодженим з ДАСУ.

Примітка.       Звіт з підготовки (Record) повинен містити наступну інформацію:

 1. Логотип АTO, уповноваженого для підготовки екзаменаторів.
 2. Повна або скорочена назва схваленого ДАСУ курсу/ програми підготовки.
 3. Прізвище, ім’я та по-батькові Заявника, який проходив підготовку.
 4. Назва АТО – замовника підготовки
 5. Льотна спеціальність (пілот, штурман, бортовий інженер).
 6. Діючі рейтинги інструктора.
 7. Місце / місця проведення підготовки.
 8. Клас/ тип ПС, а також інформація про застосовні FSTD.
 9. Запропонована, але прийнятна для ДАСУ система оцінювання, та зміст прийнятих в Звіті скорочень та позначень.
 10. Перелік етапів підготовки з зазначенням тем теоретичної підготовки, навчальних брифінгів, маневрів та процедур, які відпрацьовувалися під час тренажерної та льотної підготовки окремо за ПВП та ППП при виконанні нормальних, складних та аварійних процедур у відповідності до вимог FCL.1015, AMC та GM до нього.
 11. Загальна оцінка тренувань.
 12. Висновок про завершення тренувань (допуск до оцінювання навичок, або про продовження тренувань з зазначенням рекомендованого обсягу.
 13. Зауваження, рекомендації та нотатки інструктора з підготовки.
 14. Дата початку та завершення підготовки.
 15. Загальний фактичний час тренувань (окремо на ПС та на FSTD).
 16. Ініціали, прізвище та підпис Заявника, що проходив підготовку.
 17. Ініціали, прізвище та підпис Старшого екзаменатора, який проводив підготовку.

Примітка.       Звіт з складання теоретичного іспиту (Test Report) повинен містити наступну інформацію:

 1. Логотип АТО.
 2. Назва дисципліни, з якої складався іспит.
 3. Прізвище, ім’я, по-батькові, та рік народження кандидата, який складав іспит.
 4. Відмітка про підсумок складання іспиту (Склав / Pass або Не склав / Fail).
 5. Перелік реєстраційних номерів питань, на які були дані невірні відповіді.
 6. Підпис екзаменатора, або повноважної особи з адміністрації АTO.
 7. Дата складання іспиту.
 8. Термін дії іспиту (дата завершення), в разі якщо відрізняється від загально встановлених термінів.

Після завершення практичної підготовки Заявник проходить Оцінку компетентності
(Assessment of Competence), результати якої заносяться до відповідного стандартного бланку
(див. Додатки 8; 8.1).

Dod.-8 Оцінка компетентності екзаменатора

Dod.-8.1 Тренування на ПС та FSTD

За умови успішного проходження Заявником усього обсягу підготовки, уповноважене АТО, заповнює розділ 10 Заяви-Звіту (Application & Report Form) підготовки Екзаменатора, та видає Заявнику відповідне Підтвердження (Conformation) про завершення підготовки (див. Додатки 9.1.1; 9.1.2; 9.2…9.5 та 9.6.1; 9.6.2).

Додаток 9.1.1

Додаток 9.1.2

Додаток 9.2

Додаток 9.3

Додаток 9.4

Додаток 9.5

Додаток 9.6.1

Додаток 9.6.2

Після отримання усіх звітних документів від АТО, Заявник особисто подає до ДАСУ Підтвердження (Conformation), копії усіх підтверджуючих підготовку документів, схвальних листів від ДАСУ, та Заяву-Звіт (Application & Report Form).

На підставі отриманих від Заявника документів щодо пройденої Заявником підготовки, відповідальний інспектор ДАСУ заповнює Заяву-Звіт (Application & Report Form), та видає Заявнику Сертифікат Екзаменатора ДАСУ (див. Додатки 10.1…10.6).

Додаток 10.1

Додаток 10.2

Додаток 10.3

Додаток 10.4

Додаток 10.5

Додаток 10.6

ДАСУ проводить відбір кандидатів на отримання кваліфікації Старшого екзаменатора самостійно. Термін використання повноважень екзаменатора кандидатів повинен бути не менше 3-х років.

Відібрані кандидати, які мають діючими наступні кваліфікації екзаменаторів FE, FIE CRE, TRE, SFE, IRE, повинні прийняти участь у брифінгу старшого екзаменатора під час курсу або семінару, організованому уповноваженим органом.

При цьому заповнюється заява для кваліфікації старшого екзаменатора (див. Додаток 11) і надається відповідний дозвіл.

Додаток 11

Пілоти - ЛІТАК
ATPL(A)- ВИДАЧА
 
CPL(A)-IR-видача
 
CPL(A)-видача
 
CR_TR SP(A) окрім HPA -ВИДАЧА
 
CR_TR SP(A) окрім HPA -ПРОДОВЖЕННЯ -ВІДНОВЛЕННЯ
 
IR(А)-видача-розширення
 
LPC-OPC для комерційних експлуатантів
 
PPL(A)
 
SEP(L)_TMG-ПРОДОВЖЕННЯ (Тренувальний політ)
 
TYPE RATING MP(A) OR SP(A) COMPLEX HPA -ПРОДОВЖЕННЯ -ВІДНОВЛЕННЯ
 
TYPE RATING MP(A) -ВИДАЧА
 
РЕЙТИНГ ПРО ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ ПОЛЬОТИ ВНОЧІ (А) – ВИДАЧА
 
Пілоти - ВЕРТОЛІТ
 
ATPL(H)- ВИДАЧА
 
IR(Н)-ВИДАЧА-РОЗШИРЕННЯ
 
PPL(H) - ВИДАЧА
 
TR MP(H) SP(H) -ВИДАЧА_ПРОДОВЖЕННЯ_ВІДНОВЛЕННЯ
 
РЕЙТИНГ ПРО ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ ПОЛЬОТИ ВНОЧІ (H) – ВИДАЧА 
 
CPL(H) модульний курс - кредит теоретичного курсу ATPL(H) – ВИДАЧА
Інструктори - ЛІТАК
 
ІRI(A) – ПРОДОВЖЕННЯ – ВІДНОВЛЕННЯ
 
TRI(A) – РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
 
SFI(A) – ПРОДОВЖЕННЯ - ВІДНОВЛЕННЯ
 
CRI(A)- ВИДАЧА-РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ SE-ME
 
FI(A)- ВИДАЧА
 
FI(A)- ПРОДОВЖЕННЯ-ВІДНОВЛЕННЯ
 
IRI(A) – ВИДАЧА
 
STI(A) – ПРОДОВЖЕННЯ - ВІДНОВЛЕННЯ
 
TRI(A) – ПРОДОВЖЕННЯ - ВІДНОВЛЕННЯ
 
TRI(A)- ВИДАЧА
 
SFI(A)- ВИДАЧА
 
Інструктори - ВЕРТОЛІТ
ІRI(Н) – ПРОДОВЖЕННЯ - ВІДНОВЛЕННЯ
 
ІRI(Н) – ВИДАЧА
 
SFI(Н) – ПРОДОВЖЕННЯ - ВІДНОВЛЕННЯ
 
FI(H)- ВИДАЧА
 
FI(H)- ПРОДОВЖЕННЯ-ВІДНОВЛЕННЯ
 
FI(H) - РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
 
TRI(H) MP ME- ВИДАЧА
 
TRI(H) – ПРОДОВЖЕННЯ - ВІДНОВЛЕННЯ
 

Кандидату на отримання Сертифікату Екзаменатора ДАСУ необхідно надати Заяву та копії доказової документації до сектору нагляду за екзаменаторами управління сертифікації персоналу департаменту льотної експлуатації Державіаслужби на адресу:

Для отримання додаткових рекомендацій щодо надання заяви звертайтесь за наступними контактними номерами телефонів: