Фінансові ресурси

Структура та обсяг бюджетних коштів по Державній авіаційній службі України

на 2023 рік

КПКВК 3108010 «Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту»

 

Найменування КЕКВ Кошторис на 2023 рік (зі змінами)

тис.грн.

Оплата праці 2110 66 160,5
Нарахування на оплату праці 2120 14 555,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 350,0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 450,0
Видатки на відрядження 2250 3 275,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Окремі заходи по реалізації державних

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 4 374,7
Інші поточні видатки 2800 150,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
 

ВСЬОГО

   

90 315,8