Фінансові ресурси

Структура та обсяг бюджетних коштів
по Державній авіаційній службі України

на 2019 рік

КПКВК 3108010 «Керівництво та управління

 у сфері авіаційного транспорту»

тис.грн.

Найменування КЕКВ 2019 рік
(Кошторис  зі змінами)
Оплата праці 2110 184 791,4
Нарахування на оплату праці 2120 39 570,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5 908,4
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 31 006,9
Видатки на відрядження 2250 8 500,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 4 398,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 046,9
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 4 059,5
Інші поточні видатки 2800 8 590,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 7 488,0
 

ВСЬОГО

 

 

 

 

295 360,0