Фінансові ресурси

Структура та обсяг бюджетних коштів
по Державній авіаційній службі України

на 2020 рік

КПКВК 3108010 «Керівництво та управління

 у сфері авіаційного транспорту»

тис.грн.

Найменування КЕКВ Кошторис    

на 2020 рік

Оплата праці 2110 184 791,4
Нарахування на оплату праці 2120 40 654,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 000,0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 78 954,4
Видатки на відрядження 2250 8 700,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 4 618,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 4 015,0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 4 776,5
Інші поточні видатки 2800 6 015,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 6 075,0
 

ВСЬОГО

 

 

 

 

345 600,0