Фінансові ресурси

Структура та обсяг бюджетних коштів
по Державній авіаційній службі України

на 2022 рік

КПКВК 3108010 «Керівництво та управління

 у сфері авіаційного транспорту»

тис.грн.

Найменування КЕКВ Кошторис    

на 2021 рік

Оплата праці 2110 165 500,0
Нарахування на оплату праці 2120 36 410,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5 000,0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 35 411,5
Видатки на відрядження 2250 4 250,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 5 091,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 646,3
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 3 583,0
Інші поточні видатки 2800 2 537,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 1 610,0
 

ВСЬОГО

 

 

 

 

261 040,0