Фінансові ресурси

 

Структура та обсяг бюджетних коштів
по Державній авіаційній службі України

на 2021 рік

КПКВК 3108010 «Керівництво та управління

 у сфері авіаційного транспорту»

тис.грн.

Найменування КЕКВ Кошторис    

на 2021 рік

Оплата праці 2110 184 791,4
Нарахування на оплату праці 2120 40 654,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 503,4
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 67 643,9
Видатки на відрядження 2250 8 900,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 4 807,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 631,4
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 3 743,0
Інші поточні видатки 2800 5 595,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 6 570,0
 

ВСЬОГО

 

 

 

 

331 840,0