Форма пониження класу обслуговування

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ/GENERAL PROVISIONS

1 Уповноваженим органом з питань цивільної авіації, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України є Державна авіаційна служба України./The authorized civil aviation authority which implements the state policy in the field of civil aviation and use of Ukrainian airspace is the State Aviation Administration of Ukraine.

2 Авіаційними правилами України, що встановлюють загальні умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування є «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджені наказом Державіаслужби від 26.11.2018 № 1239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.02.2019 за №141/3311./Aviation regulations of Ukraine, which establish general conditions for passengers and baggage air transportations, flight safety and services quality are “Regulations on Passengers and Baggage Air Transportation and Services” approved by the Order of the State Aviation Administration of Ukraine dated 26 November 2018 No. 1239 and registered by the Ministry of Justice of Ukraine on 08 February, 2019 under No. 141/33112.

3 Авіаційні правила України поширюються на авіаперевізників, що здійснюють будь-які міжнародні чи внутрішні перевезення пасажирів та/або багажу з/до аеропортів, розташованих на території України./Aviation regulations of Ukraine apply to air carriers that perform any international or domestic transportation of passengers and/or baggage from/to airports located in Ukraine.

Персональні дані заявника/Person making application
Інформація стосовно рейсу, щодо якого подається претензія /Information on the flight concerned
Інформація стосовно пасажирів вищезазначеного рейсу/Passenger details for flight mentioned above
Інформація, щодо чого подається претензія/Information on the complaint
Тривалою затримкою рейсу вважається затримка рейсу на строк: - дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю 1500 кілометрів або менше; - три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від понад 1500 до 3500 кілометрів; - чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів. Long delay of flight means when a flight does not depart until after the shceduled departure time by: - two or more hours, for flights up to 1500 km; - three or more hours, for flights between more than 1500 and 3500 km; - four or more hours, for all other flights.
Тривалою затримкою рейсу вважається затримка рейсу на строк: - дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю 1500 кілометрів або менше; - три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від понад 1500 до 3500 кілометрів; - чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів. Long delay of flight means when a flight does not depart until after the shceduled departure time by: - two or more hours, for flights up to 1500 km; - three or more hours, for flights between more than 1500 and 3500 km; - four or more hours, for all other flights.
Пониження класу обслуговування відноситься до ситуацій, коли пасажир мимоволі був розміщений у класі обслуговування нижчому за той, що зазначений у його квитку. Downgrading means the passenger involuntary travelled in a class of service lower than the class of service for which they had a confirmed reservation.
Чи мали Ви підтверджене бронювання на вищезазначений рейс?/Did you hold a confirmed reservation on the flight concerned?
Чи були Ви присутні на стійці реєстрації не пізніше часу, встановленого авіакомпанією (якщо час не встановлено, не пізніше ніж за 45 хвилин до запланованого часу відправлення рейсу)?/Did you present yourself at the check-in desk at the latest at the time indicated by the airline (if no time was indicated, not later than 45 minutes before the scheduled departure time)?
Чи були Ви присутні біля виходу на посадку не пізніше часу, зазначеного на посадковому талоні?/Did you present yourself at the boarding gate before the time indicated on the boarding card?
Чи авіакомпанія надала Вам інформацію стосовно прав пасажирів у разі відмови у посадці на рейс, пониження класу обслуговування, скасування/тривалої затримки рейсу?/Did the airline provide you with information on passenger rights in case of denied boarding, downgrading, cancellation or long delay of flight?
Інформація стосовно наданого обслуговування у випадку пониження класу обслуговування/Information on assistance services provided in case of downgrading

7. Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Письмове звернення повинно бути підписане заявником./In accordance with Article 5 of the Law of Ukraine «On Citizens’ Appeals», the appeal must indicate the surname, name, patronymic, place of residence of the citizen, the essence of the issue. The written appeal must be signed by the applicant stating the date.

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення