Формування складу робочої групи з питань впровадження актів Європейського Союзу, визначених Додатком І до Угоди між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір

12 жовтня 2021 року підписано Угоду між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір (далі – Угода). Статтею 5 Угоди визначено, що Україна вживає необхідних заходів, щоб інкорпорувати до правової системи України та імплементувати вимоги та стандарти актів Європейського Союзу, зазначених у Додатку I до цієї Угоди, відповідно до перехідних домовленостей, визначених статтею 33 та у пов’язаному з цим Додатку III до цієї Угоди.

Так, переліком застосовних вимог та стандартів, прийнятих Європейським Союзом у сфері цивільної авіації, що підлягають інкорпоруванню в законодавство України визначено 66 актів законодавства Європейського Союзу щодо доступу до ринку та супутніх питань, організації повітряного руху, безпеки польотів, навколишнього середовища, соціальних аспектів, захисту прав споживачів, комп’ютерних систем бронювання та іншого законодавства.

Державіаслужба продовжує роботу по впровадженню положень відповідних регламентів і директив Європейського Союзу та запрошує  учасників ринку повітряних перевезень та юридичних компаній, що працюють у галузі повітряного права долучитися до цієї роботи.

З метою формування складу відповідної робочої групи Державіаслужби просимо до 10 грудня 2021 року надати пропозиції щодо кандидатур із  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, займаної посади, контактних даних та досвіду практичної роботи з актами Європейського Союзу, на електронну пошту юридичного управління Державіаслужби law@avia.gov.ua.