Інформація про режимно-секретний сектор

Завданя та функції покладені на режимно-секретний сектор:

– організація та проведення заходів з охорони державної таємниці;

– організація та проведення заходів з криптографічного захисту інформації;

– організація та проведення заходів з технічного захисту секретної інформації;

– прийняття участі в проведенні заходів з захисту інформації з обмеженим доступом.