Інформація про управління аеродромів та аеропортів

Відповідно до покладених завдань та у межах своєї компетенції Управління:

1. Здійснює:

1) розроблення, прийняття та впровадження Авіаційних правил України, Методичних рекомендацій та інших технічних документів, Керівництва державного інспектора управління аеродромів та аеропортів, процедур, програм, планів тощо;

2) сертифікацію аеродромів (злітно-посадкових майданчиків) та нагляд за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні;

3) погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації;

4) нагляд за якістю послуг, які надаються суб’єктами наземного обслуговування користувачам в аеропортах України;

5) нагляд та сертифікацію авіаційних навчальних закладів з підготовки персоналу з наземного обслуговування та аеродромного забезпечення, затверджує програми підготовки та перепідготовки в таких закладах;

2. Впроваджує систему нагляду за діяльністю:

1) експлуатантів аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, провайдерів, що надають послуги з управління на пероні;

2) суб’єктів наземного обслуговування;

3) навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки персоналу з наземного обслуговування та аеродромного забезпечення; 2

4) експертних та сертифікаційних центрів в частині, що належить до компетенції Управління;

5) екзаменаторів, інструкторів та державних інспекторів.

3. Бере участь:

1) в здійснені комплексних заходів щодо забезпечення безпеки польотів;

2) у міжнародних конференціях з питань діяльності цивільної авіації;

3) в розробці, затвердженні та впровадженні технічних нормативів/авіаційних правил у галузі цивільної авіації;

4) в роботі аеропортових комітетів, які створюються в аеропортах з метою консультування суб’єктів авіаційної діяльності в аеропортах та належного представництва інтересів сторін щодо умов використання аеропортів, діяльності організацій з наземного обслуговування;

5) у впроваджені новітніх технологій з урахуванням міжнародного досвіду за напрямом діяльності Управління;

6) у погодженні та скасуванні погодження кандидатур керівників суб’єктів авіаційної діяльності, представників керівного складу таких суб’єктів, які несуть відповідальність за безпеку авіації, в тому числі відповідальних керівників та інших відповідальних осіб експлуатантів аеродромів, суб’єктів авіаційної діяльності, а також проводять оцінку їх кваліфікації та співбесіду (очно/заочно) для підтвердження відповідності займаній посаді