Інформація про відділ авіаційної медицини

Відділ авіаційної медицини.

Основними завданнями та функціями відділу є:

Розроблення і організація впровадження вимог і стандартів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних медичних екзаменаторів відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО.

Організація процесу погодження програм навчальних організацій, на базі яких проводиться підготовка авіаційних медичних екзаменаторів.

Організація і проведення роботи з надання повноважень авіаційних медичних екзаменаторів та контроль за їх діяльністю.

Розроблення і організація впровадження вимог до авіаційних медичних центрів відповідно до стандартів та рекомендованої практики ІСАО.

Організація медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України та контроль за її проведенням.

Організація процесу визнання медичних сертифікатів, виданих авіаційною владою іншої держави чи компетентною організацією.

Розгляд і погодження Керівництва з експлуатації, Керівництва з виконання польотів повітряних суден експлуатанта та Керівництва з виконання польотів в авіаційному навчальному закладі щодо медичних вимог до стану здоров’я, робочого часу та відпочинку, а також управління ризиками, пов’язаними із втомою екіпажів повітряних суден.

Участь у розгляді та погодженні програм підготовки льотного складу з питань медичної підготовки. Впровадження рекомендацій ІСАО щодо медичного забезпечення безпеки польотів та медичної сертифікації авіаційного персоналу.