Інформація про відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

31

Основними завданнями Відділу є:

– участь у реалізації державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України;

– реалізація в межах компетенції загальнодержавних і галузевих програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

– організаційне, інформаційне, аналітичне та інше забезпечення діяльності керівництва Державіаслужби;

– координація дій структурних підрозділів Державіаслужби щодо підготовки доповідей, висновків, зауважень, аналітичних та інформаційнодовідкових матеріалів з питань, що включені до порядку денного засідань Верховної Ради України, парламентських комітетів, Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, інших органів, та відносяться до компетенції Державіаслужби;

– координація дій структурних підрозділів Державіаслужби з питань виконання доручень керівництва Державіаслужби;

– організація роботи колегії Державіаслужби;

– забезпечення ефективної взаємодії Державіаслужби із засобами масової інформації та громадськістю.