Експлуатація повітряних ліній

Право на експлуатацію повітряної лінії надається для виконання:
регулярних повітряних перевезень у межах України;
регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;
чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, за виключенням повітряних перевезень до 19 пасажирів включно;
повітряних перевезень в інших державах.
Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах не надається у разі виконання авіаперевізником польотів у якості орендодавця на підставі договорів «сухого» або «мокрого» лізингу ПС.
Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України та чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, за маршрутами до курортних місць надається без обмеження частоти виконання рейсів.
За відсутності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, Державіаслужба приймає рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії та повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви.
За наявності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, відповідна заява розглядається на черговому засіданні Комісії.
Засідання Комісії проводяться у період з 26 по останнє число кожного місяця (за наявності хоча б однієї заяви, поданої до 20 числа місяця включно, в якому проводитиметься засідання, або іншого питання, віднесеного до повноважень Комісії).
Для отримання права на експлуатацію повітряної лінії авіаперевізник подає лише заяву встановленого зразка, крім:
заяви щодо виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, до аеропортів, до яких вже виконуються регулярні рейси українським авіаперевізником – у цьому випадку до заяви додається письмова згода такого українського перевізника на виконання серії чартерних рейсів;
заяви на отримання права на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в інших державах – у цьому випадку до заяви додаються перелік країн (із зазначенням аеропортів), де планується виконання польотів, у паперовому та електронному вигляді та копії договорів з відповідними юридичними та/або фізичними особами, на замовлення яких виконуватимуться польоти.
У разі подання заяви на отримання права на експлуатацію повітряних ліній для виконання повітряних перевезень в державах, стосовно яких резолюціями Ради безпеки організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, або національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовуються процедури державного експортного контролю, до заяви також додається копія посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання України як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, виданого Державною службою експортного контролю України.
Розроблений МЗС документ «Обмеження, яких Україна має дотримуватися або брати до уваги, здійснюючи військово-технічне співробітництво з іноземними державами» розміщений на офіціальному вебсайті Держекспортконтролю у розділі «Обмеження на здійснення міжнародних передач товарів» за посиланням.
Авіаційні правила України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1440-14#Text).

 


Наказ від 06.09.2023 № 543