Експлуатація повітряних ліній

Право на експлуатацію повітряної лінії надається для виконання:

регулярних повітряних перевезень у межах України (тільки для іноземних авіаперевізників);

регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України;

чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, за виключенням повітряних перевезень до 19 пасажирів включно. Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України надається на необмежений строк, якщо інший строк не встановлений законодавством України та міжнародними договорами України або не зазначений в заяві.

Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України надається без обмеження частоти. Право на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць за маршрутами до курортних місць, надається без обмеження частоти виконання рейсів.

Право на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, надається на кожний сезон IATA.

За відсутності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, Державіаслужба приймає рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії та повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви. Рішення, прийняті Державіаслужбою відповідно до цього пункту, розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби протягом трьох робочих днів з дати їх прийняття.

За наявності підстав, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, заява щодо отримання права на експлуатацію повітряної лінії розглядається на черговому засіданні Комісії. Засідання Комісії проводяться у період з 26 по останнє число кожного місяця (за наявності хоча б однієї заяви, поданої до 20 числа місяця включно, в якому проводитиметься засідання, або іншого питання, віднесеного до повноважень Комісії).

Для отримання права на експлуатацію повітряної лінії авіаперевізник подає лише заяву встановленого зразка, крім:

заяви щодо виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України, що становлять серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, до аеропортів, до яких вже виконуються регулярні рейси українським авіаперевізником – у цьому випадку до заяви додається письмова згода такого українського перевізника на виконання серії чартерних рейсів.

Авіаційні правила України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1440-14#Text


Наказ від 06.09.2023 № 543