Експлуатація повітряних ліній

Питання щодо надання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України, регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників, чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, авіаційних перевезень в інших державах, обмеження обсягу права на експлуатацію повітряної лінії, анулювання права на експлуатацію повітряної лінії розглядаються управлінням авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби.

За відсутності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, Державіаслужба приймає рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії та повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів з дати надходження заяви. Рішення, прийняті Державіаслужбою відповідно до цього пункту, розміщуються на офіційному сайті Державіаслужби протягом трьох робочих днів з дати їх прийняття.

За наявності підстав, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, заява щодо отримання права на експлуатацію повітряної лінії розглядається на черговому засіданні Комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній.

Засідання Комісії проводиться у період з 26 по останнє число кожного місяця (за наявності хоча б однієї заяви або іншого питання, віднесеного до повноважень Комісії).

Заяви подаються авіаперевізниками до 20 числа місяця включно, в якому проводитиметься засідання.

Обов’язковими умовами надання права на експлуатацію повітряної лінії є наявність у авіаперевізника сертифіката експлуатанта та/або ліцензії (у випадках, передбачених законодавством.

 

Авіаційні правила України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній