Ліцензування

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Державна авіаційна служба України здійснює ліцензування виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом.

Відповідно до ліцензійних умов, до заяви про отримання ліцензії додаються:

1) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта;

2) документи, які підтверджують, що більш як 50 % статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи – резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

3) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подається у 2 примірниках.

Видача, звуження, розширення провадження виду господарської діяльності, анулювання ліцензії за заявою на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом відносяться до адміністративних послуг, які надаються Державіаслужбою.

Відповідно до законодавства Державіаслужбою надаються наступні адміністративні послуги:
– з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка з видачі ліцензії Технологічна картка з видачі ліцензії  Замовити послугу онлайн

– зі звуження провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка із звуження виду діяльності Технологічна картка із звуження виду діяльності

– з розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка з розширення виду діяльності Технологічна картка з розширення виду діяльності

– з анулювання ліцензії за заявою з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

Інформаційна картка з анулювання ліцензії за заявою Технологічна картка з анулювання ліцензії за заявою

Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються Державіаслужбою, затверджено наказом Державіаслужби від 08.01.2019 № 16.

Наказ №346 Про прийняття рішення про видачу ліцензії

Рішення про видачу ліцензії з перевезення пасажирів повітряним транспортом від 16.04.2018 №346

Рішення про видачу ліцензії з перевезення пасажирів повітряним транспортом від 01.08.2018 № 782

Наказ № 782 про прийняття рішення про видачу ліцензії

Рішення про відмову у розширенні провадження виду господарської діяльності від 28.08.2018 № 869.

Наказ №869 Про прийняття рішення про відмову у розширенні провадження виду господарської діяльності

Рішення про розширення провадження виду господарської діяльності від 03.09.2018 № 890

Наказ № 890 Про рішення про розширення провадження виду господарської діяльності

 

Котова Світлана Олександрівна,
Начальник відділу ліцензування сертифікації та регулювання перевезень небезпечних вантажів
+38 044 351 55 26