Продаж авіаційних перевезень

Відповідно до частини 8 статті 98 Повітряного кодексу України суб’єкти, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, повинні бути сертифіковані уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Відповідно до Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень», затверджених наказом Державіаслужби від 15 березня 2018 року № 231, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 407/31859, суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі – агентство) подає заяву на ім’я Голови Державіаслужби про отримання (продовження строку дії) сертифіката на право продажу повітряних (пасажирських, вантажних без права оформлення небезпечних вантажів, вантажних з правом оформлення небезпечних вантажів) перевезень, яка оформлюється на офіційному бланку агентства за підписом його керівника.

До заяви додаються:

1)  довідка за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу з переліком агентських угод між авіаперевізником або генеральним агентом та агентством з надання агентських послуг з продажу повітряних перевезень, укладених агентством (у разі подання заяви вперше – за наявності);

2) копії документів про фінансові гарантії за укладеними агентськими угодами (у разі подання заяви вперше – за наявності);

3) довідка за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу щодо штату працюючих (для кожного офісу з продажу);

4) копії документів, що підтверджують кваліфікацію персоналу (для кожного офісу з продажу);

5) відомості про використання АСБ/ГРС, у тому числі офіційне підтвердження уповноваженого представництва АСБ/ГРС про встановлення цієї системи (для кожного офісу з продажу);

6) копії документів, що свідчать про наявність приміщення для провадження діяльності з продажу повітряних перевезень (для кожного офісу з продажу);

7) довідка за підписом керівника агентства або керівника його виконавчого органу з переліком субагентів, з якими укладено договори про надання послуг з продажу повітряних перевезень (за наявності);

8) фотографії офісу (офісів) з продажу ззовні та зсередини.

Підтвердні документи, що додаються до заяви, мають бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (із змінами) передбачено державні збори за сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень (під час подання заяви та за видачу сертифіката).

Сертифікація суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних пасажирських перевезень здійснюється сектором ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби.

Котова Світлана Олександрівна,

завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній

тел./факс: +38 044 351 55 26.

Сертифікація суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних вантажних перевезень здійснюється сектором регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби.

Запнивітренко Олександр Євгенович,

завідувач сектору регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів

тел.: +38 044 351 56 87.

Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень