Перевезення небезпечних вантажів

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАНТОМ СПЕЦІАЛЬНОГО
ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Спеціальний дозвіл на перевезення небезпечних вантажів (далі – НВ) видається Державіаслужбою та вноситься до експлуатаційних специфікацій до сертифікату експлуатанта (далі – СЕ).

Для отримання спеціального дозволу на перевезення НВ експлуатант подає до Державіаслужби України заяву згідно Додатку 10 до Правил сертифікації експлуатантів, затверджених наказом Мінтрансзв’язку України 05.07.2010 р. № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.2010 р. за № 558/17853 (далі – Правила).

До заяви додаються:
– данні про ПС експлуатанта;
– розділ 9 «Небезпечні вантажі та зброя» керівництва з експлуатації (далі – КЕ), який враховує останні вимоги відповідних нормативних документів з питань повітряних перевезень НВ;
– інформація щодо наявності у експлуатанта діючих видань Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air ICAO, Doc 9284 AN/905 або Dangerous Goods Regulations, IATA; Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods ICAO, Doc 9481 AN/928);
– інформація щодо проходження підготовки по перевезенню НВ членів льотного/кабінного екіпажів експлуатанта, наземного персоналу експлуатанта, діяльність якого пов’язана з перевезенням НВ;
– інформації щодо посадової особи експлуатанта, відповідальної за здійснення діяльності, пов’язаної з перевезенням НВ, підготовкою та внесенням змін до 9-го розділу КЕ та ін.;
– інформація, яку експлуатант надає персоналу, задіяному в процесі повітряних перевезень НВ на його рейсах.

Експлуатант, який подав заяву на отримання спеціального дозволу на перевезення НВ, сплачує державні збори відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819 ( 819-93-п ).
Відповідно до п. 5.7. Правил заява про внесення змін до умов експлуатації (отримання спеціального дозволу на перевезення НВ) подається до Державіаслужби України за тридцять днів до планованого терміну початку польотів за нових експлуатаційних умов.