Організації з підготовки до технічного обслуговування (Part-147)

Вимоги до кваліфікації керівного персоналу наведені в Процедурі PR-PHA.A-001

Рекомендації щодо створення МТОЕ наведені в
Процедурі PR-AMTO.В-001

Заява про видачу сертифіката схвалення згідно з вимогами Part-147, або внесення змін до сертифіката схвалення необхідно подавати за Формою 12 EASA. Заява подається на ім’я керівника уповноваженого органу з питань цивільної авіації

Сплата державного збору відбувається відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993р. № 819 зі змінами.

Пунктом 21 додатку до Положення визначено, що за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) державний збір справляється за видачу документа (свідоцтва, сертифіката тощо) в розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Відповідно до Податкового кодексу України неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень. Розмір державного збору за видачу сертифіката схвалення залежить від заявленого обсягу схвалення.

Державний збір сплачується згідно рахунка-фактури, який оформлюється та видається організації, яка подала заяву про видачу сертифікату схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування

Процедура взаємодії Дежавіаслужби та організацій з підготовки до технічного обслуговування наведена в PR.AMTO.A-001

Період проведення процесу схвалення за Part-147 складає орієнтовно 7-8 місяців з дати реєстрації заяви, проте кількість часу залежить від завантаженості інспекторів компетентного органу, спроможності Заявника забезпечити в повному обсязі необхідною документацією та якісного усунення будь-яких невідповідностей, що можуть виникнути протягом процесу схвалення.

Блок-схема процесу схвалення організації Part-147

 

Примітка 1: Подача Заявником листа про наміри. Запрошення Заявника на попередню зустріч.

Примітка 2: Етап попередньої зустрічі.

Примітка 3: Етап оцінки поданої заяви та додатків до неї. Усунення виявлених невідповідностей за результатами оцінки.

Примітка 4: Етап усунення Заявником невідповідностей, виявлених при аудиті (аудитах), та застосування коригувальних заходів з дати підписання рапорту (рапортів) з аудиту.

Примітка 5: Етап закриття Головним аудитором Звіту щодо усунення невідповідностей.

Примітка 6: Етап підготовки та аналізу Рапорту-рекомендації та пакету документів.

Примітка 7: Етап видачі Сертифікату схвалення організації з підготовки до ТО та екзаменування.

Організації, яка має намір отримати сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування необхідно надати Заяву та відповідну документацію до Державіаслужби на адресу:

понеділок – четвер: 9:00 – 18:00,

п’ятниця: 09:00 – 16:45,

обідня перерва 12:45 – 13:30,

субота, неділя: вихідний

Графік відвідування для керівного персоналу організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) згідно з 147.А.105 (a) та (b), з питань процесу сертифікації/ постійного нагляду:

понеділок, вівторок, четвер (кім. 1807, 10:00 – 17:00, перерва 12:45 – 13:30).

Попередній запис (за добу) на перепустку проводиться за телефонами (044) 351-53-22, (044) 351-53-73, (044) 351-52-54, (044) 351-52-17, (044) 351-52-16.

Ні, схвалення Part-147 може тільки надаватися організації, яка планує проводити підготовку стосовно всіх модулів певної (під)категорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден. Таким чином досягається повне розуміння потреб підготовки, інтерфейсу та екзаменування, пов’язаних з конкретною (під)категорією свідоцтва.

 

Однак, частина модулів може бути передана за субпідрядом як зазначено в 147.A.145(d).

 

Це не означає, що організації Part-147 не дозволено проводити курси тільки з одного модуля. Зокрема, у випадку обмежень, що виникають в результаті процесу конвертації національної кваліфікації у свідоцтво Part-66, обмеження можуть бути зняті шляхом підготовки та / або екзаменування з одного модуля або його частини.

Ні, схвалення Part-147 може тільки надаватися організації, яка може довела можливість проводити підготовку та екзаменування з повного курсу щонайменше в одній (під)категорії свідоцтва Part-66. Тільки у випадку організації, яка є утримувачем схвалення для повного базового курсу підготовки та екзаменування, можливо проводити екзаменування за окремими модулями такого курсу.

Так, в такому випадку використовується зразок сертифікату визнання про базову підготовку, в якому зазначається «Схвалений базовий курс» або «Базове екзаменування». У конкретному випадку, коли підготовка з модулів не проводилася, сертифікат визнання повинен включати твердження «Тільки базове екзаменування», включаючи дату екзаменування.

Ні, компетентний орган не повинен надавати організації екзаменаційні питання. Однак, як частину постійного нагляду, компетентний орган повинен проводити перевірку бази екзаменаційних питань та процес екзаменування.

Тільки організація Part-147 має привілеї (якщо це схвалено компетентним органом) проводити курси підготовки на тип повітряного судна, які  охоплюють як теоретичний, так і практичний елемент підготовки на тип, включаючи відповідні екзамени та оцінювання практичних навичок. Це означає, що практичний елемент курсу підготовки на тип повітряного судна повинен бути завершений в організації Part-147.

 

Однак, підготовка на тип повітряного судна може проводитися фізично в організації Part-145 під контролем (і як частина схвалення) організації Part-147, що видає Сертифікат визнання. Такий випадок не є привілеєм організації Part-145 самостійно проводити курси підготовки на тип повітряного судна.

 

Крім того, теоретичний та практичний елемент підготовки на тип повітряного судна можуть проводити дві різні схвалені організації Part-147.

 

У випадках, коли курс підготовки на тип повітряного судна безпосередньо схвалений Державіаслужбою у порядку, визначеному в PR.AML.A-002 (тобто спеціальний дозвіл, який не надається протягом тривалого періоду), підготовка на тип повітряного судна може проводитися поза межами організації Part-147.

Вибір 50% завдань не може бути обрано відповідно до глосарію. У пункті 3.2 Доповнення ІІІ Додатка 3 (Part-66) чітко зазначено, що «Завдання, що підлягають завершенню, мають бути типовими для повітряних суден і систем як за складністю, так і з технічної складової, необхідної для завершення цього завдання. Разом з тим, що відносно прості завдання можуть бути включені, інші більш складні завдання мають бути також включені та виконані для відповідного типу повітряного судна».

 

Що стосується способу читання таблиці в пункті 3.2 Доповнення ІІІ Додатка 3 (Part-66), лінії (АТА) мають на меті охопити основні системи, щоб жодне АТА, що стосується конкретного типу повітряного судна, не була виключена. Усередині кожного АТА, що застосовне до типу повітряного судна, можна вибрати щонайменше половину типів завдань. З точки зору мети підготовки, вибір двох простих завдань, як LOC і SGH, не є «репрезентативним», а вибір LOC та TS, наприклад, є набагато доречнішим.

Тривалість практичної підготовки повинна забезпечити, щоб зміст тематичного плану, що вимагається, був завершений.

Однак, для літаків з MTOM 30000 кг або вище рекомендується  тривалість практичного елемента курсу підготовки не менше двох тижнів, з урахуванням мети підготовки та педагогічних аспектів (максимальна тривалість протягом дня). Відповідно до пункту 3.2 (b) Доповнення III Додатка 3 до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Держвіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р. за № 316/33287, тривалість повинна базуватися на змісті, достатньо репрезентативному за різноманітністю та складністю, щоб набути необхідну компетенцію.

Як зазначено у попередніх запитаннях, для деяких конкретних випадків є необхідність проводити базову підготовку та відповідне екзаменування лише для деяких модулів або одного модуля або частини модуля (зазвичай це стосується утримувача свідоцтва  з метою усунення деяких обмежень, зазначених у його / її свідоцтві).

 

Однак, організація Part-147 повинна бути спроможна провести повний курс базової підготовки стосовно відповідної (під)категорії. За таких умов вона може проводити екзаменування.

«Екзаменатор» потрібно в такому випадку розглядати як «спостерігач – invigilator» (тобто, особа, відповідальна тільки за спостерігання за проведенням екзамену).

 

Екзаменатор (спостерігач) не потребує бути експертом з предметів, щодо знань з яких проводиться екзаменування, якщо використовуються багатоваріантні тестові питання, за умови що, екзаменаційне завдання створюється належним чином кваліфікованим екзаменатором.

 

Однак, оцінювання тестових та описових питань як частини базових знань повинно проводитися екзаменатором рівня знань. Врешті-решт, спостерігачі повинні мати підготовку стосовно стандарту екзаменування і не відповідають за виставлення результатів екзамену.

 

Екзаменатори (спостерігачі) повинні продемонструвати чітке розуміння стандарту екзамену, який вимагається Part-66, та мати відповідальне ставлення до проведення екзаменів таким чином, щоб забезпечувалася достовірність (GM 147.A.105 (g)).

 

Що стосується стандарту оцінювання практичних навичок курсу підготовки на тип, то для практичного елемента екзаменатор (експерт) повинен мати відповідну кваліфікацію.

147.A.100 (b) визначає основні вимоги до проведення теоретичної підготовки та екзаменування. У підпункті 1 розглядаються вимоги до приміщень для проведення підготовки, згідно з якими кількість студентів не повинна перевищувати 28. Підпункт 2 визначає вимоги для проведення екзамену, коли максимальна кількість студентів для проведення екзаменування не обмежена. Кількість студентів для екзаменування обмежується лише розміром, компонуванням та розташуванням приміщення для виконання наступних вимог:

 

- розміри приміщення для проведення екзаменів мають бути такими, щоб жоден із студентів не мав змоги зі свого місця читати роботу або бачити екран комп’ютера іншого студента під час екзамену;

- приміщення має забезпечувати такі умови, які дадуть змогу студентам, не відволікаючись і не відчуваючи надмірного дискомфорту, зосередитися на підготовці або екзамені.

 

Отже, до тих пір, поки вимоги до приміщень, стандарту екзаменування, включаючи достовірність екзаменів, виконуються, кількість кандидатів для проведення екзамену не обмежується. У випадку великої кількісті кандидатів, для забезпечення достовірності екзамену можуть бути використані два або більше екзаменаторів.

Організація Part-147 не повинна  впровадити систему сповіщень. Проте, це не заважає будь-якій організації чи особам, які беруть участь в авіаційній діяльності, включаючи підготовку до технічного обслуговування, повідомляти про будь-які випадки або іншу інформацію щодо безпеки, яку вони вважають за потрібну.

 

Як правило, організація, схвалена відповідно до Part-147, яка впровадила Систему управління безпекою (SMS) на добровільній основі, має таку систему добровільного звітування про випадки щодо безпеки авіації.

Курси поза межами обсягу Part-66, не можуть бути частиною переліку схвалення організації Part-147. Це не заважає організації з підготовки проводити такі курси. Обсяг, зміст, та методи підготовки таких курсів знаходяться поза межами обсягу аудиту організації Part-147, який проводиться Державіаслужбою. Однак, у випадку вимог Part-M або Part-145 щодо підготовки персоналу, прийнятність та відповідність таких курсів оцінюється під час аудитів цих конкретних організацій.

Part-147, зокрема, 147.A.105 (f), зазначає, що досвід та кваліфікація інструкторів, екзаменаторів знань та експертів з оцінювання практичних навичок встановлюється згідно з офіційно визнаними стандартами або згідно з процедурою і стандартом, погодженим компетентним органом. В додаткових вимогам (АМС/ GM) відсутні вимоги щодо кваліфікації, виключаючи рекомендацію мати підготовку з викладання.

Придатність кандидатів до постійної чи тимчасової (за контрактом) посади інструктора повинна оцінюватися стосовно мінімальних кваліфікацій, визначених відповідною організацією Part-147. Процедури організації повинні деталізувати ці мінімальні кваліфікації та пов'язані з ними критерії придатності з точки зору технічних знань, педагогічних, викладацьких навичок та досвіду роботи.

Інструктори призначаються схваленою організацією, яка зберігає детальну інформацію про їх кваліфікації та підлягає аудиту компетентним  органом. Обсяг повноважень зазначається в Межах повноважень (Terms of Reference), що надаються інструкторам, а також у схваленому списку інструкторів / екзаменаторів / експертів (пункт 1.5 МТОЕ).

У 147.A.130 (b) зазначено, що організація Part-147 повинна створити систему якості, що включає:

  1. Функцію незалежного аудиту для моніторингу стандартів підготовки, достовірності екзаменів з теоретичних знань та оцінювання практичних навичок, відповідності процедурам та адекватності процедур; та
  2. Систему зворотного зв’язку щодо недоліків за результатами аудитів особі(ам) та надалі відповідальному керівнику, зазначеному в 147.A.105 (a), для забезпечення (за потреби) коригувальних дій.

Це означає, що сама система якості повинна бути незалежно перевірена. Компетентний орган не може виконувати цю функцію від імені організації Part-147.

В межах схвалених процедур організація повинна контролювати процедури системи якості. Це означає, що сам моніторинг системи якості повинен підлягати внутрішнім аудитам:

  • не допускається конфлікт інтересів;
  • забороняється, щоб таку функцію виконували працівники системи якості;
  • це також може бути перенесено на аутсорсинг;
  • для забезпечення виконання 147.A.130 (b) 2 повинен бути дотриманий правильний рівень позиції аудитора в організації (наприклад, конфлікт ієрархії, який може перешкоджати ефективному та прозорому звітуванню перед відповідальним керівником).

Крім того, процедури та програма / план аудиту мають відображати всі зазначені вище аспекти.