Інформація для есплуатантів

imgonline-com-ua-Compressed-CRLsSj1xQQ7Kc9aПро оформлення посвідчення члена екіпажу з безконтактним електронним носієм

Державіаслужба запроваджує з червня 2018 р. оформлення посвідчення члена екіпажу з безконтактним електронним носієм, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада  2014 р. № 622.

Посвідчення члена екіпажу, оформлені на бланках попереднього зразка, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

 

Про підписання документів,  що надаються для оформлення посвідчення члена екіпажу

09.10.2018

Державіаслужба з метою дотримання вимог законодавства України в частині надання керівниками експлуатантів документів для оформлення посвідчення члена екіпажу повідомляє про таке.

♦  Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

♦  Питання оформлення та видачі посвідчення члена екіпажу регламентується Законом України про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (далі – Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 622 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу» (далі – Постанова).

♦  З огляду на те, що застосування підписувачами документів факсимільного відтворення підпису в документах, що надаються  для оформлення посвідчення члена екіпажу, не передбачено ані положеннями Закону, ані положеннями Постанови, наголошуємо на тому, що факсимільне відтворення підпису керівників  експлуатантів та інших посадових (службових) осіб експлуатантів на документах не допускається.

♦  При цьому зазначаємо, що Подання щодо оформлення посвідчення члена екіпажу, підписується керівником експлуатанта, а у разі його відсутності з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) – особою, яка виконує його обов’язки.

Просимо врахувати.

Про координацію питань щодо оформлення посвідчення члену екіпажу

10.07.2018

На виконання вимог Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 622 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р.   № 1055), та з метою координації питань щодо оформлення, видачі, обміну та вилучення посвідчень члена екіпажу просимо призначити відповідальних осіб.

Інформацію, разом з супровідним листом, просимо надіслати в тижневий строк на адресу Державіаслужби та на електронну адресу crewcard@avia.gov.ua за формою:

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада Реквізити наказу про призначення Тел./факс Електронна адреса
1 2 3 4 5 6