Інформація для експлуатантів

imgonline-com-ua-Compressed-CRLsSj1xQQ7Kc9aПро оформлення посвідчення члена екіпажу з безконтактним електронним носієм

Державіаслужба запроваджує з червня 2018 р. оформлення посвідчення члена екіпажу з безконтактним електронним носієм, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада  2014 р. № 622.

Посвідчення члена екіпажу, оформлені на бланках попереднього зразка, є чинними протягом строку, на який їх було видано.

 

Про розмір плати за надання адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідчення члена екіпажу

16.01.2019

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року «Про встановлення вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу», абзацу четвертого статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб з 01 січня 2019 року, розмір адміністративного збору за надання адміністративної послуги з оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу становить:

1) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу складає 614 грн. 47 коп. з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 20 робочих днів.

Адміністративний збір розраховується як сума вартості адміністративної послуги, вартості бланка посвідчення члена екіпажу та його персоналізації, де:

  • вартість адміністративної послуги – 134 грн. 47 коп. (підпункт перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.2017 № 892 «Про встановлення вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу»);
  • вартість бланків посвідчення члена екіпажу та їх персоналізації становить 480 грн. 00 коп., яка визначається відповідно до укладених із дотриманням вимог законодавства договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію (абзац двадцять четвертий частини другої статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

2) за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу складає 748 грн. 94 коп. з дня оформлення заяви-анкети у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів.

Адміністративний збір розраховується як сума вартості адміністративної послуги, вартості бланка посвідчення члена екіпажу та його персоналізації, де:

  • вартість адміністративної послуги – 268 грн. 94 коп. (підпункт другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.2017 № 892 «Про встановлення вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу»);
  • вартість бланків посвідчення члена екіпажу та їх персоналізації становить 480 грн. 00 коп., яка визначається відповідно до укладених із дотриманням вимог законодавства договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію (абзац двадцять четвертий частини другої статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

Про предявлення оригіналів документів під час оформлення посвідчення члена екіпажу

06.11.2018

Відповідно до абзацу другого пункту 15 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  12 листопада 2014 р. № 622 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 1055), повідомляємо таке.

Під час формування заяви-анкети особою, на ім’я якої оформлюється посвідчення члена екіпажу, пред’являються оригінали таких документів:

1) паспорта громадянина України (а також витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання у разі пред’явлення паспорта громадянина України у формі картки);

2) свідоцтва авіаційного персоналу та додатка до нього (дійсного на момент пред’явлення);

3) посвідчення члена екіпажу (у разі оформлення у зв’язку з обміном);

4) паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі необхідності внесення до посвідчення члена екіпажу імені та прізвища латинськими літерами відповідно до їх написання у паспорті громадянина України для виїзду за кордон).

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, АВІАЦІЙНОМУ ПЕРСОНАЛУ БУДЕ ВІДМОВЛЕНО В ОФОРМЛЕННІ ПОСВІДЧЕННЯ ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ!

Про підписання документів,  що надаються для оформлення посвідчення члена екіпажу

09.10.2018

Державіаслужба з метою дотримання вимог законодавства України в частині надання керівниками експлуатантів документів для оформлення посвідчення члена екіпажу повідомляє про таке.

♦  Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

♦  Питання оформлення та видачі посвідчення члена екіпажу регламентується Законом України про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (далі – Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 622 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу» (далі – Постанова).

♦  З огляду на те, що застосування підписувачами документів факсимільного відтворення підпису в документах, що надаються  для оформлення посвідчення члена екіпажу, не передбачено ані положеннями Закону, ані положеннями Постанови, наголошуємо на тому, що факсимільне відтворення підпису керівників  експлуатантів та інших посадових (службових) осіб експлуатантів на документах не допускається.

♦  При цьому зазначаємо, що Подання щодо оформлення посвідчення члена екіпажу, підписується керівником експлуатанта, а у разі його відсутності з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) – особою, яка виконує його обов’язки.

Просимо врахувати.

Про координацію питань щодо оформлення посвідчення члену екіпажу

10.07.2018

На виконання вимог Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 622 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р.   № 1055), та з метою координації питань щодо оформлення, видачі, обміну та вилучення посвідчень члена екіпажу просимо призначити відповідальних осіб.

Інформацію, разом з супровідним листом, просимо надіслати в тижневий строк на адресу Державіаслужби та на електронну адресу crewcard@avia.gov.ua за формою:

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада Реквізити наказу про призначення Тел./факс Електронна адреса
1 2 3 4 5 6