Персонал з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)

Кандидат на отримання свідоцтва має відповідати наступним вимогам:

Для повітряних суден Групи
1

Схема 1

Для повітряних суден, інших і ніж Група 1

Схема 2

Включення до свідоцтва рейтингів, які базуються на демонстрації практичного досвіду, документуються у «Книзі обліку практичного досвіду заявника (стажера) для повітряних суден групи 4 та рейтингів категорії L

Включення до свідоцтва рейтингів, які базуються на демонстрації практичного досвіду, документуються у «Книзі обліку практичного досвіду заявника (стажера)

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) втрачає чинність через п’ять років після його видачі або останньої зміни.

Утримувач свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна повинен заповнити відповідні частини Форми 19 EASA і подати її разом із копією свідоцтва до Державіаслужби.

Усі сертифікаційні права, надані на підставі свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна, стають недійсними у разі втрати чинності свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна.

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряного судна (Part-66) є дійсним, (i) якщо воно видане та/або змінене Державіаслужбою і підписане власником.

При втраті свідоцтва, утримувач має негайно повідомити організацію з технічного обслуговування, Державіаслужбу та органи внутрішніх справ, де відбулась втрата, відповідно до чинного законодавства.

Якщо після заяви про втрату (викрадення) і отримання повторного свідоцтва, утримувач знаходить оригінальне свідоцтво, то про цей факт необхідно повідомити Державіаслужбу в письмовому вигляді, а оригінальне свідоцтво необхідно здати.

Кандидат на отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна (Part-66) має право оскаржити дії Державіаслужби відповідно до чинного законодавства України

Свідоцтво персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) не може бути видане без отримання Державіаслужбою належної сплати державного збору.

Сплата державного збору відбувається відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993р. № 819 зі змінами.

Пунктом 21 додатку до Положення визначено, що за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) державний збір справляється за видачу документа (свідоцтва, сертифіката тощо) в розмірі 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Відповідно до Податкового кодексу України неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень. Розмір державного збору за видачу свідоцтва авіаційного персоналу (дубліката) складає 20,40 грн.

Державний збір сплачується згідно рахунка-фактури, який оформлюється та видається утримувачу свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)

Кандидату на отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66) необхідно надати Заяву та копії доказової документації до Державіаслужби на адресу:

понеділок – четвер: 9:00 – 18:00,

п’ятниця: 09:00 – 16:45,

обідня перерва 12:45 – 13:30,

субота, неділя: вихідний

Графік відвідування для отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування (Part-66):

У зв’язку з введенням в Україні карантину та обмежувальних заходів видача свідоцтв Part-66 відбувається по вівторокам о 10.30 та четвергам о 14.00 на першому поверсі приміщення Міністерства інфраструктури України

Попередній запис на видачу свідоцтва Part-66 проводиться за електронними адресами співробітників відділу сертифікації персоналу з технічного обслуговування управління підтримання льотної придатності. Контакти розміщеніза посиланням

У схваленій організації Part-145 використовується персонал, який є утримувачем свідоцтва Part-66, як зазначено у таблиці:

КАТЕГОРІЯ СВІДОЦТВА

ДЛЯ:

Вид технічного oбслуговування:

Персонал, який засвідчує технічне обслуговування після:

A

виконання незначного планового лінійного технічного обслуговування і усунення простих дефектів у межах завдань, спеціально зазначених в сертифікаційному повноваженні, відповідно до 145.A.35. Сертифікаційні права мають бути обмежені роботою, яку утримувач свідоцтва особисто виконав у організації з технічного обслуговування, що надала сертифікаційні повноваження

Лінійне технічне обслуговування

B1

- виконання технічного обслуговування конструктивних елементів повітряного судна, силової установки та механічних і електричних систем; - робіт на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей. Категорія B1 включає відповідну підкатегорію A

Лінійне технічне обслуговування

B2

- виконання технічного обслуговування авіоніки та електричних систем; та - виконання завдань з технічного обслуговування електричних систем та авіоніки, що належать до силових установок та механічних систем, які вимагають лише простих перевірок для підтвердження їх працездатності; - незначного планового лінійного технічного обслуговування і усунення простих дефектів у межах конкретних завдань, зазначених у сертифікаційному повноваженні, відповідно до 145.A.35. Ці сертифікаційні права повинні бути обмежені роботою, яку утримувач свідоцтва особисто виконав у організації з технічного обслуговування, що надала сертифікаційні повноваження, та обмежені відповідно рейтингами, які вже внесені у свідоцтво В2. Категорія свідоцтва B2 не включає жодну підкатегорію A

Лінійне технічне обслуговування

В3

- виконання технічного обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем; - робіт на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей

Лінійне технічне обслуговування

C

базового технічного обслуговування

Базове технічне обслуговування

Допоміжний персонал:

B1

Діяльність як B1 (технічне обслуговування конструктивних елементів повітряного судна, силової установки та механічних і електричних систем та роботи на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей)

Базове технічне обслуговування

B2

Діяльність як B2 (технічне обслуговування авіоніки і електричних систем та технічне обслуговування електричних систем та авіоніки, що належать до силових установок та механічних систем, які вимагають лише простих перевірок для підтвердження їх працездатності)

Базове технічне обслуговування

В3

Діяльність як B3 (технічне обслуговування конструктивних елементів літака, силової установки та механічних і електричних систем та роботи на системах авіоніки, що потребують виконання лише простих перевірок для підтвердження її працездатності і не потребують пошуку та усунення несправностей)

Базове технічне обслуговування

 

Свідоцтво Part-66 є обов’язковим для:


- передачі повітряного судна в експлуатацію після виконання технічного обслуговування та
- виконання робіт в організації з технічного обслуговування як допоміжний персонал.


Для іншої діяльності в організації з технічного обслуговування свідоцтво Part-66 не вимагається. Також, свідоцтво Part-66 не розповсюджується на компоненти (згідно зі статтею 5 Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»).


Примітки: Права, які базуються на національному законодавстві, можуть бути додані до секції XIV свідоцтва Part-66

Досвід технічного обслуговування повинен бути задокументований у спосіб, який демонструє де, коли і яке технічне обслуговування виконувалося. Твердження «Х років» не є прийнятним. Необхідно вести книгу обліку досвіду, в якому детально описується характер досвіду (АМС 66.А.10).

Набуття досвіду технічного обслуговування в організації, схваленій Державіаслужбою згідно з Part-145, не є обов’язковим. Досвід, отриманий в організаціях з технічного обслуговування, схвалених згідно з Part-145, Part-M.F, FAR-145, тощо, може бути прийнятний для Державіаслужби, коли таке технічне обслуговування виконувалося в організації з технічного обслуговування, що схвалена Державіаслужбою або компетентним органом іншої держави відповідно до чинного авіаційного законодавства такої держави.

Крім того, досвід технічного обслуговування повітряних суден, набутий в інший сфері, ніж технічне обслуговування цивільних повітряних суден, може включати досвід технічного обслуговування, набутий у збройних силах, береговій охороні, поліції тощо, або на виробництві повітряних суден (див. 66.A.30 (d) та пов'язані AMC / GM).

Проте додатковий досвід технічного обслуговування цивільних повітряних суден є необхідним: для категорії А - як мінімум 6 місяців, для категорії В1 або В2 - як мінімум 12 місяців.

Набуття досвіду технічного обслуговування в організації, схваленій Державіаслужбою згідно з Part-145, не є обов’язковим. Досвід, отриманий в організаціях з технічного обслуговування, схвалених згідно з Part-145, Part-M.F, FAR-145, тощо, може бути прийнятний для Державіаслужби, коли таке технічне обслуговування виконувалося в організації з технічного обслуговування, що схвалена Державіаслужбою або компетентним органом іншої держави відповідно до чинного авіаційного законодавства такої держави.

Крім того, досвід технічного обслуговування повітряних суден, набутий в інший сфері, ніж технічне обслуговування цивільних повітряних суден, може включати досвід технічного обслуговування, набутий у збройних силах, береговій охороні, поліції тощо, або на виробництві повітряних суден (див. 66.A.30 (d) та пов'язані AMC / GM).

Проте додатковий досвід технічного обслуговування цивільних повітряних суден є необхідним: для категорії А - як мінімум 6 місяців, для категорії В1 або В2 - як мінімум 12 місяців.

Вимоги для розширення свідоцтва Part-66 категорії А1 до категорії В1 наступні:

 • підтвердження рівня знань з тих базових модулів, які мають вищий рівень для В1 (див. Доповнення I до Part-66 та пункт 16.1 Процедури PR.AML.A-001); та
 • наявність практичного досвіду, який вимагається відповідно до Доповнення IV до Part-66:

Необхідно підтвердити два роки практичного досвіду технічного обслуговування повітряних суден в експлуатації, характерного категорії В1.1 (не категорії А1), перед поданням заяви на розширення прав свідоцтва.

Досвід може бути скорочений до 50 % у разі, якщо заявник завершив схвалений курс підготовки Part-147, який відповідає категорії згідно з  Доповненням IV до Part-66.

Див. Part-66.A.15.10, 66.A.25, 66.A.30 та пов’язані AMC/GM.

Відповідно до 66.B.100(b) компетентний орган повинен перевірити, що заявник склав всі необхідні екзамени, що відносяться до нової (під)категорії. Екзамени з базових модулів, які необхідно скласти, зазначені у пункті 16.1 Процедури PR.AML.A-001.

Додатково, заявник повинен підтвердити наявність практичного досвіду для нової (під)категорії, як зазначено в Доповненні IV до Part-66.

Екзаменування - це письмова форма демонстрування студентом певного рівня теоретичних знань на основі досягнення цілей підготовки, яке зазвичай виконується після завершення теоретичного курсу або частини курсу. Студент повинен відповідно до рівня знань, зазначеного у Доповненні ІІІ до Part-66, продемонструвати детальні теоретичні знання про застосовні системи, конструкцію, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт, пошук та усунення несправностей повітряного судна відповідно до схвалених даних технічного обслуговування, а також використання керівництв та схвалених процедур, включаючи знання, пов’язані з інспектуваннями та обмеженнями. Стандарт, формат, прохідний бал, тощо визначені у пунктах 3 та 4 Доповнення ІІІ. Екзамен повинен проводити відповідним чином кваліфікований та схвалений екзаменатор.

Оцінювання - це практична форма вимірювання компетентності студента, яка включає три основні фактори, пов’язані з цілями підготовки: знання, вміння та ставлення, та зазвичай виконується після завершення практичного курсу підготовки. Оцінювання практичних навичок повинне зосереджуватися на компетенціях, що стосуються типу повітряного судна та його технічному обслуговуванні. Оцінювання повинен проводити відповідним чином кваліфікований та схвалений експерт з оцінювання практичних навичок.

30 червня 2020 року набирає чинності додаток 3 (Part-66) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Держвіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р. за № 316/33287, в розділі VIII яких зазначено наступне:

 

«Курси підготовки на тип повітряного судна, які були розпочаті та завершені до 30 червня 2020 року, можуть бути використані для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден до 29 червня 2023 року.

 

Будь-який курс теоретичної підготовки на тип повітряного судна та/або курс практичної підготовки на тип повітряного судна, завершений після 30 червня 2020 року, може бути використаний для включення рейтингу типу до свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден протягом трьох років після того, як він розпочався (навіть якщо цей курс розпочався до 30 червня 2020 року)».

У зв’язку з цим, не має сенсу спочатку отримувати підготовку на тип повітряного судна для включення такого рейтингу у свідоцтво Part-66 з наступних причин:

 

- на дату завершення курсу підготовки на тип особа не має свідоцтва Part-66 та це може тривати більше ніж три роки, ніж заявник виконає вимоги щодо базових знань та практичного досвіду. Таким чином, заявник ризикує тим, що сертифікати визнання втратять чинність для включення рейтингу типу повітряного судна; та

- з інтелектуальної точки зору нелогічно демонструвати компетентність з технічного обслуговування конкретного типу повітряного судна без наявності необхідних базових знань, навичок та ставлення, пов'язаних із технічним обслуговуванням та технологіями, що застосовуються в авіації в цілому.

Юридично кажучи, такі випадки не заборонені. Однак, необхідно впевнитися, що з 30 червня 2020 року особа з змозі виконати вимоги щодо включення рейтингу типу повітряного судна до свідоцтва Part-66.

Якщо типи повітряного судна одного виробника мають різні рейтинги, як зазначено у Доповненні І до АМС Part-66, це означає, що є прогалина в знаннях стосовно іншого типу повітряного судна.

Airbus A330 (GE CF6) має інший рейтинг ніж Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) і в цьому випадку необхідно виконати наступні вимоги:

 • завершити теоретичний та практичний елемент курсу підготовки на тип повітряного судна Airbus A330 (GE CF6), або
 • курс відмінностей від Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56), до Airbus A330 (GE CF6) - теоретичний та практичний елемент (за умови, що рейтинг типу Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) не має обмежень).

Відповідно до пункту 1.(а)(і) Доповнення ІІІ до Додатка 3 (Part-66) до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Держвіаслужби від 06.03.2019 № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 р. за № 316/33287, теоретична підготовка та екзаменування мають проводитися організацією з підготовки до технічного обслуговування, схваленою відповідно до додатка 4 (Part-147) до цих Авіаційних правил, або іншою організацією, безпосередньо схваленою компетентним органом. Це означає, що інші організації (організації з технічного обслуговування Part-145 або виробників) можуть бути схвалені компетентним органом для проведення теоретичного елементу (теоретична підготовка та екзаменування) та/ або практичного елементу (практична підготовка та оцінювання практичних навичок) курсу підготовки на тип повітряного судна. Таке пряме схвалення курсу підготовки проводиться Державіаслужбою відповідно до процедури PR.AML.A-002.

 

ОЦІНЮВАННЯ

 

ПРАКТИЧНА

ПІДГОТОВКА

ПІДГОТОВКА

НА РОБОЧОМУ МІСЦІ OJT

Для кого адресоване:

Студенти практичного елементу курсу підготовки на тип

Стажери OJT

Посилання: 66.A.45 (a)(b); Доповнення III, пункт 4.2, АМС до Доповнення ІІІ

Посилання: 66.A.45 (c); Доповнення ІІІ, пункт 6, АМС до пункту 6 Доповнення ІІ

Функція експерта:

Виконати підсумкову оцінку знань, навичок та ставлення студента після завершення практичного елементу курсу підготовки на тип

Посилання: Доповнення III, пункт 4.2; АМС до Доповнення ІІІ

Провести підсумкове оцінювання завершеної OJT в частині набуття стажером необхідних навичок та досвіду виконання безпечного технічного обслуговування

Посилання: Доповнення ІІІ, пункт 6; АМС до пункту 6 Доповнення ІІ

Організація:

Part-147

Організація Part-145, Part-M.F з рейтингом A, виробник під схваленням організації Part-147

Організація Part-145, Part-M.F з рейтингом A, виробник під прямим схваленням курсу підготовки

Посилання: Доповнення III, пункт 1(b)

Part-145, Part-M.F з рейтингом A

Посилання: Доповнення ІІІ, пункт 6; AMC до пункту 6 Доповнення II

Мета:

Оцінювання чи здобув кандидат компетентності для безпечного виконання технічного обслуговування, перевірок та повсякденної роботи згідно з керівництвом з технічного обслуговування та інших відповідних інструкцій і завдань для певного типу повітряного судна, наприклад пошуку і усунення несправностей, ремонтів, налаштувань, замін, регулювань та функціональних перевірок. Це включає також правильне використання технічної літератури і документації на повітряне судно, правильне використання спеціальних інструментів і перевіреного обладнання, для виконання зняття та заміни компонентів і модулів певного типу повітряного судна, включаючи технічне обслуговування "на крилі"

Посилання: Доповнення III, пункт 3.2.

Підтвердження завершення різноманітності та кількості завдань OJT, що вимагається, яке базується на звітах призначеної особи, яка здійснює нагляд, та зворотному зв’язк у . Достатньо, щоб завершення індивідуальних завдань OJT було підтверджено безпосередньо особою, яка здійснює нагляд, без додаткового оцінювання практичних навичок експертом.

Посилання: AMC до пункту 6 Доповнення III, підпункті 7 та 8

Тип оцінювання:

діагностичне (до початку курсу) – не обовязкове;

формаційне (formative) - не обовязкове;

остаточне (часткове та підсумкове оцінювання) - обов’язкове

Посилання: AMC до Доповнення ІІІ (Part-66), пункт 2

безперервне протягом OJT (підтверджено безпосередньо особою, яка здійснює нагляд)»

остаточне, як підсумкове оцінювання повноти OJT (на основі звітів призначеної особи, яка здійснює нагляд, та зворотному зв’язку)

Посилання: AMC до пункту 6 Доповнення III

Кваліфікація експерта:

Оцінювання проводиться призначеними експертами, які мають відповідну кваліфікацію. Це означає, що експерти повинні продемонструвати підготовку та досвід щодо процесу оцінювання, яке проводиться, та бути уповноваженими на це організацією.

Посилання: Доповнення III, пункт 4.2; АМС до Доповнення ІІІ, пункт 3

OJT оцінюється призначеними експертами, які мають відповідну кваліфікацію. Це означає, що експерти повинні продемонструвати підготовку та досвід щодо процесу оцінювання, яке проводиться, та бути уповноваженими на це організацією.

Посилання: Доповнення ІІІ, пункт 6; AMC до пункту 6 Доповнення III

Процедури включені в:

Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування (MTOE)

Посилання: Доповнення III, пункт 1(b); Part-147

Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування Part-145 (пункт 3.15)

Посилання: : AMC 145.A.70 (a)

 

Повнота всього OJT має бути оцінена.

Мета такого оцінювання не означає, що:

 • повинне бути оцінювання, проведене експертом стосовно кожного завдання, яке вже проконтрольовано особою, яка здійснює нагляд, та
 • наприкінці програми OJT повинне бути проведене комплексне оцінювання стажера на реальному повітряному судні як додаткове та / або підсумкове оцінювання.

Отримавши всі звіти та зворотній зв’язок від особи, яка здійснює нагляд за кожним фактичним виконанням завдання, або будь-які інші джерела інформації (використання керівництв та процедур; дотримання заходів безпеки, попереджень та рекомендацій; тощо), призначений експерт повинен:

 • впевнитися у виконання всіх необхідних завдань OJT (з точки зору об'єктивності та змісту); і
 • перевірити, чи була позитивно оцінена компетентність кандидата.

У разі сумніву, експерт може прийти до висновку, що необхідно провести додаткове оцінювання кандидата або здійснити аналіз розбіжності, коли OJT виконана не в повному обсязі (наприклад, недостатня кількість завдань, різноманітність завдань) або звіт особи, яка здійснює нагляд, не зрозумілий. Особа, яка здійснює нагляд не має права підписувати фактичні завдання, якщо стажер не досяг необхідної компетентності при виконанні завдання у безпечний спосіб.

OJT має покривати перелік завдань, прийнятних для компетентного органу. Завдання, що підлягають завершенню, мають бути типовими для повітряних суден і систем як за складністю, так і з технічної складової, необхідної для завершення цього завдання. Разом з тим, відносно прості завдання можуть бути включені, інші більш складні завдання мають бути також включені та виконані для відповідного типу повітряного судна.

Кожне завдання має бути підписане стажером і підтверджене підписом призначеної особи, яка здійснює нагляд. Зазначені завдання мають посилатися на актуальні технологічні карти/робочі листи тощо.

OJT має покривати перелік завдань, прийнятних для Державіаслужби. Завдання, що підлягають завершенню, мають бути типовими для повітряних суден і систем як за складністю, так і з технічної складової, необхідної для завершення цього завдання. Разом з тим, відносно прості завдання можуть бути включені, інші більш складні завдання мають бути також включені та виконані для відповідного типу повітряного судна.

Це означає що:

 • завдання повинні визначати, чи стосуються вони категорії B1.1, B1.3 або B2,
 • та бути відповідними правам кожної категорії/ підкатегорії свідоцтва, визначених у 66.A.20 (a) 3:

- для свідоцтва B1: конструкція повітряного судна, електричні та механічні системи, системи авіоніки, що потребують простих перевірок для визначення працездатності, але не включають пошук та усунення несправностей,

- для свідоцтва B2 :електричні системи та системи авіоніки.

Процедура OJT як мінімум повинна описувати наступні елементи:

 • зміст OJT: перелік завдань, які слід виконувати під час OJT,
 • кваліфікація експерта та осіб, які здійснюють нагляд за виконанням завдань OJT,
 • формат і зміст журналу OJT,
 • формат та зміст звіту про відповідність (завершення) OJT,
 • планування виробництва для проведення OJT (як планувати завдання),
 • процес проведення підготовки (включаючи документування) та процес оцінювання: що робити, якщо оцінювання не є позитивним

Ні, нещодавній досвід не впливає на чинність свідоцтва Рart-66. Вимога «6 місяців досвід технічного обслуговування протягом останніх двох років» стосується здійснення сертифікаційних прав за умови наявності нещодавнього досвіду технічного обслуговування.

У разі недотримання вимог щодо наявності нещодавнього досвіду утримувач свідоцтва втрачає привілеї діяти як персонал, який засвідчує технічне обслуговування, та допоміжний персонал. Термін дії свідоцтва  Рart-66 становить 5 років після його видачі або останньої зміни. «Нещодавній» досвід впливає тільки на здійснення сертифікаційних прав.

Для набуття такого досвіду утримувач свідоцтва Рart-66 може:

 • продовжувати набувати досвід технічного обслуговування, поки отримає втрачений період, що вимагається, або
 • відповідати умовам надання відповідних прав, що означає:
 • пройти курс підготовки на тип повітряного судна, щодо якого є намір здійснювати сертифікаційні права, або
 • у разі повітряного судна, який не вимагає підготовки (інше, ніж велике повітряне судно), скласти екзамени з типу, включаючи оцінювання практичних навичок.

Ні період підготовки на робочому місці, ні курси підвищення кваліфікації з типу повітряного судна не є прийнятними.

Демонстрування наявності досвіду має бути на конкретному типі повітряного судна або подібному. Визначення «подібного повітряного судна» зазначено у АМС 66.A.20(b)2.

Перелік типових завдань, що можуть виконуватися персоналом, який засвідчує лінійне технічне обслуговування категорії А зазначений в АМС, включаючи твердження: «Будь-яку іншу перевірку, яку компетентний орган визначає як найбільш значну перевірку та вважає рівноцінною щотижневій перевірці для конкретного типу повітряного судна». Це може включати відстрочений дефект, якщо виконуються наступні умови:

 • немає потреби в усуненні несправностей; та
 • це завдання є в MEL, та
 • дії з технічного обслуговування, що вимагаються MEL, погоджуються компетентним органом як прості.

Коли ці умови виконані, Державіаслужба може дозволити виконання інших завдань відповідно до AMC 145.A.30g.