Продаж авіаційних перевезень

Відповідно до частини 8 статті 98 Повітряного кодексу України суб’єкти, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, повинні бути сертифіковані уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Порядок та процедури проведення сертифікації встановлені Положенням про сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України, затвердженим наказом Державіаслужби від 30.12.2004 № 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 27/10307.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів України суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу авіаційних перевезень (далі – агентство) подає заяву на ім’я Голови Державіаслужби про видачу Сертифіката на право продажу авіаційних перевезень, яка оформлюється на офіційному бланку агентства за підписом його керівника.

У заяві зазначається така інформація:
– місцезнаходження юридичної особи;
– фактична адреса розташування офісу, філій агентства;
– номери телефонів, телефаксів, адреси AFTN, SITA (за наявності), адреси в інших мережах передачі даних (указати яких);
– банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок).

До заяви додаються:

1) статут, установчий договір, виписка/ свідоцтво про державну реєстрацію (нотаріально засвідчені копії документів);

2) баланс, звіт про фінансові результати за останній звітний період, акт останньої аудиторської перевірки або акт останньої перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства податковими органами;

3) документи, які підтверджують акредитацію офісів агентства при ІАТА (за наявності);

4) довідка агентства щодо відсутності заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом, по заробітній платі;

5) довідка щодо наявності агентських угод між авіаперевізником та агентством;

6) довідка банку про створення агентством резерву в банківських установах або довідка від авіаперевізника про наявність депозитного внеску в розмірі, погодженому з авіаперевізником або страховий поліс (сертифікат);

7) довідка щодо штату працюючих (із зазначенням ПІБ директора, головного бухгалтера, агентів з продажу авіаційних перевезень та наявних кваліфікаційних документів останніх);

8) документи, які підтверджують кваліфікацію персоналу (закінчення курсів Міжнародної асоціації перевізників повітряного транспорту (ІАТА) або інших сертифікованих курсів з підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень) та документи, що підтверджують право роботи в АСБ;

9) документи, що підтверджують наявність приміщення, яке знаходиться під охороною або обладнано охоронною сигналізацією;

10) відомості про використання автоматизованих систем бронювання, включаючи офіційне підтвердження уповноваженого представництва автоматизованої системи бронювання щодо наявності або подальшого встановлення цієї системи (для агентств з продажу авіаційних вантажних перевезень у разі наявності);

11) документ, який підтверджує використання спеціальних платіжних засобів при наданні послуг з продажу авіаквитків (договір еквайрінгу з банком) (за наявності).

Усі копії документів, що подаються (крім нотаріально засвідчених), повинні бути засвідчені агентством.

Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2000 року №1229) передбачено державні збори за сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень (під час подання заяви та за видачу Сертифіката).

Сертифікація суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних пасажирських перевезень здійснюється сектором ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби.
Завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній – Котова Світлана Олександрівна тел./факс: +38 044 351 55 26.

Сертифікація суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних вантажних перевезень здійснюється сектором регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби.
Завідувач сектору регулювання перевезень вантажів та небезпечних вантажів – Запнивітренко Олександр Євгенович тел.: +38 044 351 56 87.

zayava_prodazh_perevezen