Відділ підтримання льотної придатності повітряних суден нескладної конструкції

Функції відділу підтримання льотної придатності повітряних суден складної конструкції:

– участь у розробці та удосконаленні авіаційних правил України, інших нормативних документів з питань схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності (УПЛП) та організацій з технічного обслуговування (ТО), нагляду за підтриманням льотної придатності ПС експлуатантами та власниками ПС нескладної конструкції

– організація та проведення робіт зі схвалення та нагляду за організаціями з УПЛП та власниками ПС нескладної конструкції, відповідно до Підчастини G Part-M

– організація та проведення робіт зі схвалення та нагляду за організаціями з ТО відповідно до Підчастини F Part-M

– погодження керівного персоналу організацій з УПЛП та ТО

– підготовка та проведення планових та позапланових інспекційних перевірок, в тому числі за межами України;

– ведення бази даних щодо льотної придатності ПС нескладної конструкції, перевірок організацій з УПЛП та ТО в інформаційній системі Державіаслужби України

–  розгляд Керівництва з УПЛП (САМЕ) та Керівництва організації з ТО (МОМ)

– розгляд Програми ТО ПС нескладної конструкції

– інспектування екземплярів ПС на льотну придатність, або реєстрацію (виключення) в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

–  моніторинг підтримання льотної придатності ПС нескладної конструкції

–   видає посвідчення про придатність ПС нескладної конструкції (Дозвіл на виконання польотів, Сертифікат льотної придатності, Сертифікат перегляду льотної придатності) та їх обладнання (Дозвіл на бортові радіостанції) до виконання польотів та на відповідність вимогам із захисту довкілля (Сертифікат щодо шуму на місцевості)

–   видає посвідчення про придатність спортивних ПС, ПС аматорської конструкції, аеростатичних апаратів до виконання польотів

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення