Відділ підтримання льотної придатності повітряних суден складної конструкції

Функції відділу підтримання льотної придатності повітряних суден складної конструкції:

– участь в розробці та удосконаленні авіаційних правил, інших нормативних документів з питань схвалення організацій з управління підтриманням льотної придатності (УПЛП) та нагляду за підтриманням льотної придатності ПС складної конструкції.

– організація та проведення робіт зі схвалення та нагляду за організаціями з УПЛП ПС складної конструкції, відповідно до Підчастини G Part-M

– погодження керівного персоналу організацій з УПЛП

– підготовка та проведення планових та позапланових інспекційних перевірок, в тому числі за межами України

– ведення бази даних щодо льотної придатності ПС складної конструкції, перевірок організацій з УПЛП в інформаційній системі Державіаслужби України

– розгляд Керівництва з УПЛП (САМЕ)

– розгляд Програми ТО ПС складної конструкції

– інспектування екземплярів ПС складної конструкції на льотну придатність та/або реєстрацію (виключення)

– моніторинг підтримання льотної придатності ПС складної конструкції

– видання посвідчення про придатність ПС складної конструкції (Дозвіл на виконання польотів, Сертифікат льотної придатності, Сертифікат перегляду льотної придатності) та їх обладнання (Дозвіл на бортові радіостанції) до виконання польотів та на відповідність вимогам із захисту довкілля (Сертифікат щодо шуму на місцевості) та експортний СЛП.

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення