Надання сповіщення про подію

Згідно пункту 1 розділу I Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів» затверджений наказом Державної авіаційної служби України № 1817 від 27.12.2019 р., ці Авіаційні правила встановлюють вимоги до організацій та уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів та спрямовані на підвищення рівня безпеки польотів шляхом забезпечення того, що вся суттєва інформація з безпеки польотів цивільної авіації сповіщається, збирається, зберігається, захищається, обмінюється, розповсюджується та аналізується.

 • ОБОВ’ЯЗКОВІ СПОВІЩЕННЯ
 • ДОБРОВІЛЬНІ СПОВІЩЕННЯ
 • ЗАХИСТ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно пункту 2 розділу III вищевказаних Авіаційних правил України, кожна організація запроваджує систему обов’язкових  сповіщень  з метою забезпечення збору інформації щодо подій в галузі цивільної авіації,  які  підлягають  обов’язковому  сповіщенню,  перелік  яких  наведено у Додатку 1 «Перелік подій в галузі цивільної авіації, які підлягають сповіщенню» до цих Авіаційних правил України.

Доповідачі повідомляють про подію через систему обов’язкового сповіщення, запроваджену їх організацією, або (якщо це неможливо) через систему, створену  Державною авіаційною службою України з метою забезпечення збору даних щодо подій, в тому числі отримання доступу до інформації про події.

 

Згідно пункту 5 розділу I вищевказаних Авіаційних правил України, ці Авіаційні правила поширюються на юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, що провадять діяльність  у  галузі  цивільної  авіації  та  використання  повітряного  простору України,  зокрема  авіаційний  персонал  під  час  виконання  ним  службових обов’язків  та  цивільні  повітряні  судна  України,  їх  експлуатацію  і  технічне обслуговування.

Згідно до пункту 4 розділу III вищевказаних Авіаційних правил України особами, зобов’язаними повідомляти про події в галузі цивільної авіації,  які  підлягають  обов’язковому  сповіщенню, є:

 • командир  ПС  або,  якщо  він  не  може  самостійно  повідомити  про подію,  наступний  за  посадою  член  льотного  екіпажу  ПС,  зареєстрованим  в Україні або таким ПС, що зареєстровано за межами України, але знаходиться у використанні українського авіаперевізника; 
 • особи,  які  займаються  розробкою,  виробництвом,  моніторингом льотної придатності, обслуговуванням або модифікацією ПС, його обладнання або компонентів; 
 • особи,  які  підписують  сертифікати  перегляду  льотної  придатності або  сертифікати  передачі  до  експлуатації  щодо  ПС,  його  обладнання  або компонентів; 
 • особи, які виконують функції, пов’язані із наданням диспетчерського обслуговування повітряного руху, або диспетчери  польотно-інформаційного обслуговування; 
 • особи,  які  виконують  функції,  пов’язані  з  управлінням  безпекою польотів на аеродромах; 
 • особи, які виконують функції, пов’язані з установкою, модифікацією (модернізацією), технічним обслуговуванням, ремонтом, льотною перевіркою, перевіркою технічного стану аеронавігаційного обладнання; 
 • особи, які виконують функції, пов’язані з наземним обслуговуванням ПС,  включаючи  заправку  паливом,  підготовку  зведеної  завантажувальної відомості,  завантаження,  обробку  з  видалення  льоду  і  буксирування  на території аеродрому.
 

Згідно з Додатком 2 «Обсяг інформації, що має містити сповіщення про подію» до вищевказаних Авіаційних правил України, обсяг  інформації про події, які підлягають обов’язковому сповіщенню повинен містити наступну інформацію, але може не обмежуватись нею:I. Загальні обов’язкові поля

II. Спеціальні обов’язкові поля


(1) Суб’єкт авіаційної діяльності;

(2) Статус події;

(3) Коли:

час та дата UTC;

(4) Де:

держава/регіон події;

місце події;

(5) Класифікація:

клас події;

категорія події;

(7) Типи негативних факторів;

(8) Класифікація ризику;


2.1. Поля даних щодо ПС

(1) Ідентифікація ПС:

країна-реєстрації;

марка/модель/серія;

серійний номер ПС;

реєстраційний знак ПС; позивний;

(2) Експлуатація ПС:

експлуатант; вид польотів;

(3) Опис ПС:

категорія ПС;

тип силової установки;

масова група;

(4) Історія польоту:

останній пункт відправлення;

плановий пункт призначення;

фаза польоту;

(5) Погода:

істотні погодні умови;

2.2. Зарезервовано

2.3. Поля даних стосовно аеродромів

(1) Назва аеродрому і індекс місцезнаходження ICAO (прийнятий в ICAO чотирьох літерний індекс місцезнаходження);

(2) Розташування аеродрому;

2.4. Поля даних щодо пошкодження ПС або травмування осіб

(1) Серйозність:

найбільша шкода;

рівень травмування;

(2) Травми осіб:

кількість травм на землі (смертельних, серйозних, незначних);

кількість травм на борту ПС (смертельних, серйозних, незначних)


Відповідно до розділу III вищевказаних Авіаційних правил України: 

 1. Особи, зазначені бути зобов’язаними повідомляти про події в галузі цивільної авіації, які підлягають обов’язковому сповіщенню, повинні повідомляти про події протягом 72 годин після того, як їм стає про них відомо, якщо цьому не заважають обставини виняткового характеру.
 2. Після отримання повідомлення про подію організація зобов’язана якомога швидше, але не пізніше ніж через 72 години після того, як стало відомо про подію, надати до Державіаслужби сповіщення з інформацією про подію.

Відповідно до розділу VII вищевказаних Авіаційних правил України:

 1. Якщо організація ідентифікує реальний або потенційний ризик для безпеки польотів в результаті аналізу подій або групи подій, про які їй було повідомлено обов’язковим та\або добровільним сповіщенням, вона має у 30 – денний строк з дати отримання повідомлення про подію від доповідача передати до Державіаслужби таку інформацію:

(a) попередні результати аналізу, здійсненого організацією відповідно запровадженого процесу аналізу подій, з метою визначення небезпек для безпеки польотів, пов’язаних з ідентифікованими подіями або групами подій (за наявності); 

(b) заплановані заходи, якщо на основі аналізу організація визначає будь-які коригувальні або запобіжні заходи, що є необхідними для усунення реальних або потенційних недоліків, пов’язаних з безпекою польотів;

(c) звіт про остаточні результати аналізу не пізніше ніж через три місяці з дати повідомлення.

Державна авіаційна служба України має право зобов’язати організацію надати результати попереднього та остаточного аналізу подій, про які Уповноваженим органом було отримано сповіщення, але не отримано дані про наступні дії, або отримано лише попередні результати.

 

Відповідно до пункту 3 розділу II вищевказаних Авіаційних правил України наведений нижче термін вживається у такому значенні:

Доповідач (reporter) – фізична особа, яка надає сповіщення про подію або  іншу  інформацію,  пов’язану  з  безпекою  польотів,  відповідно  до  цих Авіаційних правил. 

Відповідно до частини першої статті 1 Повітряного кодексу України наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Авіаційна подія – подія, пов’язана з експлуатацією повітряного судна, яка відбувається: у разі пілотованого повітряного судна у проміжок часу між посадкою будь-якої особи на борт повітряного судна з метою здійснити політ та часом, коли всі особи, які перебували на борту, залишили повітряне судно; у разі безпілотного повітряного судна з часу, коли повітряне судно готове рушити з місця для виконання польоту, до часу його зупинки після завершення польоту та вимкнення головної силової установки, під час якої:

а) будь-яка особа отримала тілесне ушкодження зі смертельним наслідком або тілесне ушкодження внаслідок:

 • перебування в цьому повітряному судні; або
 • безпосереднього контакту з будь-якою частиною повітряного судна, у тому числі частиною, що відділилася від повітряного судна; або
 • безпосереднього впливу струменя газів реактивного двигуна, крім тих випадків, коли тілесні ушкодження отримані внаслідок природних причин, нанесених самому собі, або нанесених іншими особами, або коли тілесні ушкодження завдані безбілетним пасажирам, які переховуються поза зонами, до яких звичайно відкрито доступ пасажирам та членам екіпажу;

б) повітряне судно зазнає пошкодження або відбувається руйнування його конструкції, у результаті чого:

 • порушується міцність конструкції, погіршуються технічні чи льотні характеристики повітряного судна, та
 • звичайно потребується значний ремонт або заміна пошкодженого компонента повітряного судна, за винятком відмови чи пошкодження двигуна, коли пошкоджено лише один двигун (у тому числі його капоти чи допоміжні агрегати), повітряні гвинти, закінцівки крила, антени, датчики, лопатки, пневматики, гальмівні пристрої, колеса, обтічники, панелі, стулки шасі, лобове скло, обшивка повітряного судна (наприклад, незначні вм’ятини чи пробоїни) або виникли незначні пошкодження лопатей несучого гвинта, лопатей хвостового гвинта, шасі та пошкодження, що викликані градом чи зіткненням з птахами (у тому числі пробоїни в обтічнику антени радіолокатора); 

або

в) повітряне судно зникає безвісти чи опиняється в місці, де доступ до нього абсолютно неможливий.

Аварія – авіаційна подія без людських жертв, що призвела до серйозного пошкодження чи руйнування повітряного судна, тілесних ушкоджень пасажирів, членів екіпажу чи третіх осіб.

Катастрофа – авіаційна подія з людськими жертвами, що призвела до загибелі або зникнення безвісти когось із пасажирів, членів екіпажу або третіх осіб, а також у разі отримання ними тілесних ушкоджень зі смертельним наслідком під час:

 • перебування у цьому повітряному судні;
 • безпосереднього зіткнення з будь-якою частиною повітряного судна, включаючи частини, що відокремилися від цього повітряного судна;
 • безпосередньої дії струменя газів реактивного двигуна;
 • зникнення безвісти повітряного судна.

До катастроф також належать випадки загибелі когось із осіб, які перебували на борту, у процесі їх аварійної евакуації з повітряного судна.

У разі отримання тілесних ушкоджень, внаслідок яких протягом 30 діб з часу авіаційної події настала смерть, вони класифікуються як тілесні ушкодження зі смертельним наслідком.

Серйозний інцидент – інцидент, обставини якого вказують на те, що мала місце висока імовірність авіаційної події під час експлуатації повітряного судна, який у випадку пілотованого повітряного судна відбувається з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт повітряного судна з метою здійснення польоту, до моменту, коли всі особи, що перебували на борту, залишили повітряне судно, або, у випадку безпілотного повітряного судна, відбувається з моменту, коли повітряне судно готове рушити з місця з метою виконання польоту, до моменту його зупинки в кінці польоту та вимкнення основної силової установки.

Інцидент – подія, крім авіаційної події, що пов’язана з експлуатацією повітряного судна і впливає або може вплинути на рівень безпеки його експлуатації.

Згідно пункту 1 розділу IV вищевказаних Авіаційних правил України, кожна організація  запроваджує  систему  добровільного сповіщення про події для сприяння збору: 

(a)  інформації  про  події,  які  можуть  не  охоплюватись  обов’язковою системою сповіщення про події; 

(b)  іншої  інформації,  пов’язаної  з  безпекою  польотів,  якщо  Доповідач вважає,  що  вона  становить  реальну  або  потенційну  небезпеку  для  безпеки польотів.

Подання добровільних сповіщень надає кожному Доповідачеві можливість інформувати Державну авіаційну службу України про події негативного характеру та\або іншу інформацію стосовно безпеки польотів, які були ним зафіксовані чи до яких Доповідач був причетний.

Метою збору та аналізу добровільних повідомлень є використання всіх доступних даних з безпеки польотів для підвищення рівня безпеки польотів.

Відповідно до частини третьої статті 22 Повітряного кодексу України кожен   громадянин має можливість інформувати відповідний уповноважений орган з питань цивільної авіації про події негативного характеру, які були ним зафіксовані чи до яких заявник був причетний.

Відповідно до пункту  4  розділу  IV вищевказаних Авіаційних правил України  добровільні сповіщення доповідаються  особами,  не  зазначеними бути зобов’язаними повідомляти про події в галузі цивільної авіації,  які  підлягають  обов’язковому  сповіщенню. 

Відповідно до частини 2 статті 22 Повітряного кодексу України, система добровільних сповіщень надає кожному громадянинові можливість інформувати відповідний уповноважений орган з питань цивільної авіації про події негативного характеру, які були ним зафіксовані чи до яких заявник був причетний. Зазначена система створюється відповідно до принципів та процедур, що визначаються уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Згідно пункту 3 розділу IV вищевказаних Авіаційних правил України,   Уповноважений орган з питань цивільної авіації запроваджує систему добровільного сповіщення про події для сприяння збору:

(a) інформації про події, які можуть не охоплюватись системою обов’язкових сповіщень про події;

(b) іншої інформації, пов’язаної з безпекою польотів, якщо доповідач вважає, що вона становить реальну або потенційну небезпеку для безпеки польотів.

Ця система має також включати (але не обмежуватися цим) збір інформації, що передається організаціями відповідно до пункту 4 цього розділу.

Згідно пункту 4 розділу IV вищевказаних Авіаційних правил України,   система добровільного сповіщення уповноваженого органу з питань цивільної авіації має використовуватись для сприяння збору інформації про події та іншої інформації з безпеки польотів, що:

(a) не підпадає під обов’язкове сповіщення згідно з пунктом 1 розділу III цих Авіаційних правил;

(b) доповідається особами, не зазначеними у пункті 4 розділу III цих Авіаційних правил.

Відповідно до частини третьої статті 22 Повітряного кодексу України:

Пункт 3. Громадянин, який сповіщає про події небезпечного характеру щодо цивільної авіації або про чинники, які можуть створити загрозу життю та здоров’ю пасажирів, авіаційного персоналу та експлуатаційних служб, а також інші загрози, у разі підтвердження такої інформації не може підлягати дискримінації, переслідуванню чи обмеженню його прав і свобод;

Пункт 4. Громадянин, який надав завідомо недостовірну інформацію про факти, події небезпечного характеру або про чинники, які можуть створити загрозу життю та здоров’ю пасажирів, авіаційного персоналу та експлуатаційних служб, а також інші загрози, що стосуються цивільної авіації, несе відповідальність, передбачену законом України.

Відповідно до розділу IX Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів» затверджених Наказом Державіаслужби № 1817 від 27.12.2019 р. встановлено наступне:

Пункт 1. Кожна організація зобов’язана забезпечувати, щоб доступ до усіх персональних даних надавався працівникам організації, які не підпадають під перелік осіб, які здійснюватимуть незалежний збір, оцінку, обробку, аналіз та зберігання інформації щодо подій, про які отримано сповіщення, виключно у випадках, коли це необхідно для розслідування подій з метою підвищення рівня безпеки польотів.  

Деідентифікована інформація поширюється в рамках організації належним чином. 

Пункт 2. Державіаслужба забезпечує те, щоб жодні персональні дані не реєструвались в базі даних добровільних і обов’язкових сповіщень про події. Доступ до такої деідентифікованої інформації забезпечується для усіх визначених сторін для того, щоб дозволити їм виконувати свої обов’язки щодо підвищення рівня безпеки польотів.

Пункт 3. Працівники та персонал залучений за контрактом, які повідомляють про  подію  або  про  які  згадується у сповіщеннях про події не повинні піддаватись упередженому ставленню з боку роботодавця або організації, для якої надаються послуги, на основі інформації, наданої доповідачем. 

Пункт 4. Положення пункту 3 цього розділу не застосовуються: 

(a) у разі навмисного порушення вимог; 

(b) у випадках явного серйозного нехтування очевидним ризиком та повної відсутності професійної відповідальності для здійснення необхідних дій в існуючих умовах, що завдало шкоди особам або майну, якої можна було запобігти, або поставило безпеку польотів під серйозну загрозу. 

Пункт 5. Кожна організація, заснована в Україні, зобов’язана після консультації з власним персоналом визначити внутрішні правила за якими гарантуються та реалізуються принципи «культури справедливості».

Державіаслужба має право здійснити перегляд внутрішніх правил організацій, заснованих в Україні, до того, як такі внутрішні правила будуть реалізовані.  

Пункт 6. Працівники та персонал залучений за контрактом мають право Державіаслужбу про ймовірні випадки порушення правил, встановлених цим розділом. 

До працівників та персоналу залученому за контрактом не мають застосовуватись стягнення за інформування про ймовірні порушення.

АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків  у діяльності Державної авіаційної служби України

Дякуємо Вам за сповіщення