Наказом НАЗК від 23.07.2021р. № 450/21 затвердили Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Наказ набирає чинності з 01 грудня 2021 року.

Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (113 500 грн. у 2021 році), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному вебсайті НАЗК.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти декларування: 

– які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»);

– які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 513 Закону. 

Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подають. 

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються виключно в електронній формі, його паперова копія не подається. 

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування не подаються. 

Для цього необхідно увійти в свій електронний кабінет у Реєстрі декларацій з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та здійснити такі кроки: 

– обрати «Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані»; 

– ознайомитися з правилами заповнення; 

– перейти до заповнення форми та внести всю необхідну інформацію; 

– натиснути на кнопку «Подати документ». 

Повідомлення про дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), подавати не потрібно. 

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. 

Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. 

Також наголошуємо, що подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані декларанту, якщо його член сім’ї отримав такий дохід, придбав майно або здійснив такий видаток не потрібно. 

Інформацію, включену в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, треба буде також відобразити в декларації за відповідний період.